Warunkiem korzystania z Bibliotecznego Centrum Obsługi przez pracowników i studentów naszej Uczelni jest posiadanie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej PWSZ w Nysie lub ważnej legitymacji Biblioteki PWSZ w Nysie. Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Osoby spoza PWSZ w Nysie mogą korzystać w Bibliotecznym Centrum Obsługi z księgozbioru na miejscu w wolnym dostępie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Korzystający w BCO ze zbiorów na miejscu oraz dostępnego sprzętu (poza stanowiskiem do kserowania) powinni pozostawić odzież wierzchnią oraz bagaże (teczki, torby, plecaki…) w szafkach dostępnych na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu


Czytelnik ma obowiązek: pozostawić u dyżurnego bibliotekarza legitymację biblioteczną lub elektroniczną legitymację studencką lub ważny dokument tożsamości, pobrać kluczyk do szafki, w której pozostawia okrycie, torby oraz inne przedmioty, dbać o zbiory biblioteczne i wyposażenie znajdujące się w BCO, zachować ciszę.
Czytelnik korzysta ze zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.   
Księgozbioru w wolnym dostępie nie wypożycza się na zewnątrz.   
Obowiązuje zakaz kserowania egzemplarzy oznaczonych symbolem „A” - egzemplarz archiwalny.   
Czytelnik może korzystać ze stanowiska do skanowania.   
Użytkownik przed opuszczeniem BCO, zwraca materiały biblioteczne, z których korzystał oraz kluczyk od szafki, dopiero wówczas otrzymuje pozostawioną legitymację.   
W przypadku zniszczenia lub kradzieży zbiorów bibliotecznych, czytelnik płaci odszkodowanie.

Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

Książki można zarezerwować/zamówić tylko przez katalog internetowy.

Czas oczekiwania na zarezerwowaną książkę jest zależny, od momentu rezerwacji.
Magazyn jest realizowany 3 razy dziennie: o godzinie 7:30, 9:30 i 12:30.

Ważność rezerwacji wynosi:

 1. w przypadku złożenia rezerwacji do godz. 1230 – książki można odebrać w dniu bieżącym i przez dwa kolejne dni,
  np. książki zarezerwowane we wtorek do godz. 1230, będą do odbioru we wtorek, środę i czwartek,
 2. w przypadku złożenia rezerwacji po godzinie 1230 – książki można odebrać dnia następnego i przez dwa kolejne dni,
  np. książki zarezerwowane we wtorek po godz. 1230, będą do odbioru w środę, czwartek i piątek.
Rezerwacje złożone w sobotę zjazdową:
 1. do godz. 800 będą do odbioru w sobotę w godz. 900 -1100 oraz 1200 - 1500 a także w poniedziałek, wtorek i środę;
 2. w godz. 800 - 1100 będą do odbioru w sobotę od godz. 1200 do 1500 oraz w poniedziałek, wtorek i środę;
 3. po godz. 1100 będą do odbioru w poniedziałek, wtorek i środę.
Odbiór zarezerwowanych pozycji zgodnie z w/w zasadami następuje w godzinach:
 • poniedziałek - piątek   830 - 1530;
 • sobota zjazdowa   900 - 1500 (przerwa 1100-1200 na czas realizacji magazynu).
 

PROLONGATA

Prolongata jest dokonywana na okres 35 dni i następuje od daty jej wykonania. Dwóch pierwszych prolongat można dokonać przez Internet. Prolongata jest możliwa, pod warunkiem braku zapotrzebowania na dany tytuł przez innych czytelników oraz gdy nie ma żadnych zaległości na koncie bibliotecznym (np. kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych).
Prolongata na miejscu w Bibliotecznym Centrum Obsługi wymaga przyniesienia przez użytkownika wypożyczonych zbiorów.

Za niedotrzymanie terminów zwrotu wypożyczonych materiałów, Biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne.

W przypadku zagubienia wypożyczonej pozycji, zniszczenia, bądź zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zwrot, czytelnik zobowiązany jest do:

  • odkupienia tego samego tytułu,
  • w razie niemożności nabycia identycznego dzieła lub jego nowego wydania ustala się odpłatność za zagubienie,
  • na prośbę czytelnika Biblioteka może wskazać odkupienie innego dzieła w cenie stanowiącej wielokrotność ceny inwentarzowej zagubionego lub zniszczonego dzieła.

Korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych

Wypożyczanie międzybiblioteczne prowadzi Biblioteczne Centrum Obsługi.    
Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych mają nauczyciele akademiccy PWSZ w Nysie, studenci studiów pierwszego stopnia ostatnich lat piszący prace dyplomowe oraz studenci studiów drugiego stopnia.    
Udostępnianie wypożyczonych książek odbywa się wyłącznie na miejscu w BCO, z wyjątkiem sprowadzonych odbitek kserograficznych, które otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury.    
Warunkiem przyjęcia zamówienia na wypożyczenie międzybiblioteczne jest brak poszukiwanego dzieła w nyskich bibliotekach.   
Przy złożeniu zamówienia obowiązuje czytelnika podanie dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanego dzieła.    
Wypożyczanie międzybiblioteczne jest odpłatne.   

 

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem