Biblioteka zaprasza do zapoznania się z obszernymi zasobami wiedzy wydawcy McGrawHill w segmencie medycznym. W szczególności z flagowym produktem: platformą AccessMedicine.

 


AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną do realizacji kompleksowego programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest zarówno zasobem wiedzy, jak i narzędziem diagnostycznym.
Użytkownik ma dostęp do:

 • na bieżąco aktualizowanych tytułów książek (e-books) – aktualnie 125 tytułów - w tym do kluczowych pozycji takich jak:

  1. Harrison’s Online
  2. The Color Atlas of Family Medicine
  3. CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
  4. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
  5. Hurst’s The Heart
  6. LANGE Basic & Clinical Science Library
  7. Principles and Practice of Hospital Medicine
  8. Schwartz’s Principles of Surgery
  9. Tintinalli’s Emergency Medicine
  10. Williams Obstetrics

 • bogatej biblioteki multimedialnej z ponad 700 materiałami, w tym ponad 250 filmami instruktażowymi w aspekcie diagnostyki i procedur medycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, nagrań audio i animacji - specyfikacja w załączniku (Images, Video & Audio)
 • narzędzia do diagnostyki różnicowej (DDx – Diagnosaurus®)
 • najnowszych wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej
 • testów diagnostycznych – w tym laboratoryjnych – z komentarzem klinicznym (DX tests)
 • międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines)
 • zestawu pytań i odpowiedzi przygotowujących do międzynarodowych egzaminów zawodowych - zestaw USML Easy Lite (100 przykładowych pytań testowych)
 • monografii leków (Drugs) 
 • studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files)
 • zwięzłych odpowiedzi (Quick Answers).

Publikacje na platformie zawierają szereg rozdziałów niepublikowanych w wersji drukowanej i są oznaczone literą ‘e’.

 

Zasoby są dostępne na platformie:

https://accessmedicine.mhmedical.com/

Dostęp testowy jest aktywny do 08.11.2018 r.


Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem