Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2003

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2003.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 3728

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 47
  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1
  Liczba stanowisk sieciowych przystosowanych do podłączenia swojego laptopa - 1
  Liczba stanowisk kserograficznych – 1

 3. Wypożyczalnia Miejscowa
 4. Liczba miejsc dla czytelników – 16
  Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 1

  Liczba czytelników – 14383 osób
  Liczba wypożyczeń – 12039 woluminów
  Liczba zwrotów – 11132 woluminów

 5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 6. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat.

  Liczba użytkowników

  Liczba wypożyczeń

  prac. naukowi

  studenci

  ogółem

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  45 1 46 75 69 144

 7. Ośrodek Informacji Naukowej
 8. Przyjmuje i opracowuje kwerendy czytelnicze, zajmuje się szkoleniem użytkowników biblioteki. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowisko z komputerowym katalogiem książek.

  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 2
  Liczba stanowisk sieciowych przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 1

  Liczba wypożyczeń

  Liczba odwiedzin

  Liczba użytkow. stan. komp.

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  29 215 244 169 2952
  RAZEM 3121
 9. Punkt Informacji Europejskiej
 10. Nazwany Kącikiem Europejskim wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci punktów informacyjnych o Unii Europejskiej. Posiada zbiory własne: broszury, druki zwarte oraz CD-ROMy (udostępniane przez OIN). Użytkownicy korzystający z punktu mają dostęp do stanowisk internetowych. Przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Kącik Europejski przeprowadził akcję informacyjną dotyczącą Unii, jej struktury i gospodarki oraz krajów członkowskich i kandydujących.

 11. Szkolenia biblioteczne
 12. Od października 2003 roku w bibliotece, po raz pierwszy, prowadzone były obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów.

  Wszystkie kierunki

  Szkolenia

  RAZEM

  grupowe

  zbiorowe

  indywidualne

  Studia dzienne 1083 28 14 1125
  Studia zaoczne 214 16 230
  RAZEM 1297 28 30 1335

Działalność biblioteczna w latach 2001 - 2003

III. Zestawienie finansowe całości zbiorów

Zestawienie za 2003 rok

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 77.212,00 7.811,40 574,80 85.598,20
Czasopisma 947,50 79,50 85,00 1.112,00
Zbiory specjalne 3.211,74 291,00 3.502,74
RAZEM 81.371,24 8.181,90 659,80 90.212,94
Zestawienie za lata 2001 - 2003

RAZEM

183.536,85

19.173,40

3.084,80

205.745,75


stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie