Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Informacja ogólna

Informacja ogólna.

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie funkcjonuje od 1 października 2001 r. Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. Mieści się w Gmachu Głównym przy ul. Chodowieckiego 4, na trzecim piętrze. Z dniem 1 października rozpoczęła działalność Czytelnia, a od 14 grudnia Wypożyczalnia Miejscowa i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. Od 1 października 2002 r. funkcjonuje Ośrodek Informacji Naukowej.

 
Zbiory powiększane są na bieżąco o nowe skrypty, podręczniki, książki oraz inne materiały biblioteczne. Pozyskiwanie zbiorów odbywa się drogą kupna, wymiany, darowizn i in. Obecnie Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 38 000 woluminów.
 
W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie strona WWW Biblioteki. Opracowaniem technicznym strony zajęli się studenci Informatyki PWSZ w Nysie: Szymon Sztaba i Michał Stempiński. Pierwsza wersja strony »
 
Od października 2005 r. strona Biblioteki funkcjonowała w nowej szacie graficznej opracowanej przez ówczesnego pracownika Biblioteki Agnieszkę Cupek. Druga wersja strony »
 
Od września 2009 r. trzecia wersja strony działała przez okres 4 lat. Opracowanie techniczne i graficzne wykonał pracownik Biblioteki Krzysztof Balcerek. Trzecia wersja strony »

Obecny serwis biblioteczny funkcjonuje od października 2013 r. Webmaster: pracownicy Biblioteki Krzysztof Balcerek i Łukasz Wąsik (absolwenci informatyki PWSZ w Nysie).

Biblioteka pracuje w komputerowym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

 

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie