Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

WYNIKI ANKIETY

WYNIKI ANKIETY.

Serwis internetowy Biblioteki PWSZ w Nysie

 

Cel badania: uzyskanie opinii na temat nowego serwisu internetowego Biblioteki PWSZ w Nysie.

Struktura badania: anonimowa ankieta

Metodologia: wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie WWW Biblioteki lub wersji drukowanej wyłożonej w agendach bibliotecznych.

Badanie skierowane było do trzech grup respondentów:

 • studenci PWSZ w Nysie,
 • pracownicy PWSZ w Nysie,
 • inni użytkownicy Biblioteki.

W ankiecie zawarto 15 pytań:

 • 11 pytań jednokrotnego wyboru; w tym 1 pytanie otwarte,
 • 2 pytania wielokrotnego wyboru; w tym 1 pytanie otwarte,
 • 2 pytania otwarte.

Badanie trwało od 18 października do 31 grudnia 2013 roku.

Ankietę wypełniło 34 respondentów.

W wersji drukowanej przygotowano 100 ankiet. Wypełnionych wróciło 31 (w tym jedna została unieważniona). W wersji elektronicznej wypełniono 4 ankiety.

Badania ankietowe:

 

 

s_121_191_16777215_00_images_Wykresy_ankieta3_ankieta-3.jpg

 Kwestionariusz ankiety

 

Ankietę wypełnili:

 • student stacjonarny PWSZ w Nysie – 29 osób
 • student niestacjonarny PWSZ w Nysie – 3 osoby
 • pozostali pracownicy PWSZ w Nysie – 1 osoba
 • absolwent PWSZ w Nysie – 1 osoba

 

Pytanie nr 1.

 

Jak często korzystasz ze strony Biblioteki?

 • bardzo często (raz na dzień) - 2 głosy
 • często (raz na tydzień) - 12 głosów
 • rzadko (raz na miesiąc) - 15 głosów
 • nie korzystam - 5 głosów

 image001.jpg

 

Jak widać na wykresie większość ankietowanych korzysta ze strony internetowej Biblioteki, lecz z różną częstotliwością. 6% respondentów korzysta z niej bardzo często (raz na dzień), 35% ankietowanych robi to często (raz na tydzień). 44% badanych na stronę internetową Biblioteki zagląda rzadko (raz na miesiąc). Natomiast osoby nie korzystające z serwisu internetowego Biblioteki stanowią 15% respondentów.

W pytaniu tym ankietowani mogli wypowiedzieć się dlaczego nie korzystają ze strony internetowej Biblioteki. Z tej możliwości skorzystały trzy osoby. Uwagi były następujące:

-- na chwilę obecną nie mogę się zalogować,

-- nie miałam takiej potrzeby, ale jestem teraz na 3 roku i myślę, że skorzystam z tej usługi oraz mały wybór książek związanych z moim kierunkiem,

-- jeszcze nie zrobiłam szkolenia bibliotecznego.

 

 

Pytanie nr 2.

 

Jakiej używasz przeglądarki internetowej?

 • Internet Explorer - 2 głosy
 • Firefox - 16 głosów
 • Chrome - 15 głosów
 • Opera - 1 głos
 • innej niż wymienione - 0 głosów
 • nie wiem - 0 głosów

 image002a.jpg

 

Najczęściej używanymi przeglądarkami internetowymi przez ankietowanych są Firefox (47%) oraz Chrome (44%).

 

 

Pytanie nr 3.

 

Czy treść tekstów zamieszczanych na stronie Biblioteki jest zrozumiała?

 • tak - 13 głosów
 • raczej tak - 15 głosów
 • nie mam zdania - 5 głosów
 • raczej nie - 1 głos
 • nie -  0 głosów

image003.jpg 

Dla większości ankietowanych teksty zamieszczane na stronie Biblioteki są zrozumiałe, uważa tak 82% respondentów (38% odpowiedziało „tak”, a 44% „raczej tak”). 15% respondentów nie ma zdania co do treści tekstów umieszczanych na stronie WWW Biblioteki. Dla jednej osoby biorącej udział w ankiecie teksty są raczej niezrozumiałe.

 

 

Pytanie nr 4.

 

W serwisie bibliotecznym najczęściej korzystam z … (pytanie otwarte)

 

Blisko 60% respondentów odpowiedziało, że w internetowym serwisie bibliotecznym najczęściej korzystają z katalogu online. 15% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie. Pozostali respondenci wskazywali na korzystanie z nowości, Literatury do Przedmiotów oraz wyszukiwarki.

 

 

Pytanie nr 5.

 

Czy korzystasz z menu „Informator”?

 • tak - 8 głosów
 • nie - 24 głosy

image004.jpg

 
Powyższy wykres przedstawia korzystanie przez użytkowników serwisu internetowego Biblioteki z menu „Informator”. Jak widać, tylko niewielka część respondentów deklaruje korzystanie z  Informatora, składa się na to 25% odpowiedzi. Dwie osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi.

 

 

Pytanie nr 6.

 

Czy korzystasz z „Literatura do Przedmiotów” – bibliograficznej bazy własnej Biblioteki?

 • tak - 23 głosy
 • nie - 9 głosów

image005.jpg 

Z bibliograficznej bazy własnej Biblioteki „Literatura do Przedmiotów” zdeklarowało, że korzysta 23 respondentów (tj. 72% odpowiedzi), natomiast nie korzysta z niej 9 badanych (tj. 28% odpowiedzi). Dwie osoby nie zaznaczyły żadnej możliwości.

 

 

Pytanie nr 7.

 

Z którego zestawienia „Nowości” w zbiorach Biblioteki korzystasz?

 • w katalogu online - 14 głosów
 • w menu „Zasoby” - 4 głosy
 • nie korzystam - 14 głosów

image006.jpg 

14 ankietowanych, informacji o nowych zbiorach w Bibliotece, szuka w zakładce „Nowości” w katalogu online, stanowi to 44% odpowiedzi. Tylko 4 badanych „Nowości” szuka na stronie WWW Biblioteki w menu „Zasoby” (tj. 12% odpowiedzi). 14 respondentów nie korzysta z żadnego zestawienia „Nowości”. 6% badanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

 

 

Pytanie nr 8.

 

Czy możliwość wyrażenia opinii o pracy Biblioteki poprzez zagłosowanie w sondzie i wypełnienie ankiety ma wpływ na jej pozytywny wizerunek?

 • tak - 29 głosów
 • nie - 3 głosy

 image007.jpg

 
Znaczna większość ankietowanych (29 osób) uważa, że możliwość wyrażenia opinii o pracy Biblioteki poprzez zagłosowanie w sondzie i wypełnienie ankiety ma wpływ na jej pozytywny wizerunek. Odmiennego zdania było 3 respondentów. Według powyższego wykresu odpowiedzi, na „tak” było 91%, natomiast na „nie” – 9%. W pytaniu nie wzięło udziału dwóch respondentów (6%).

 

 

Pytanie nr 9.

 

Czy jesteś zainteresowany opublikowaniem analizy wyników ankiet na stronie WWW Biblioteki ?

 • tak - 27 głosów
 • nie - 6 głosów

 image008.jpg 
27 respondentów jest zainteresowanych opublikowaniem analizy wyników ankiet na stronie WWW Biblioteki, co stanowi 82% odpowiedzi pozytywnych. Na „nie” zagłosowało 6 badanych, tj. 18% odpowiedzi. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.

 

 

Pytanie nr 10.

 

Czy korzystasz z wyszukiwarki w serwisie ?

 • tak - 25 głosów
 • nie - 8 głosów

  image009.jpg

 
25 respondentów deklaruje, że korzysta z wyszukiwarki w serwisie internetowym, dotyczy to 76% odpowiedzi. Natomiast 8 ankietowanych (tj. 24% odpowiedzi) nie korzysta z wyszukiwarki.  Jedna osoba nie zaznaczyła żadnej możliwości.

 

 

Pytanie nr 11.

 

Z jakiej formy kontaktu z Biblioteką korzystasz? (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • formularz – Zapytaj bibliotekarza - 4 głosy
 • formularz – Zaproponuj zakup książki - 1 głos
 • e-mail - 4 głosy
 • telefon - 5 głosów
 • nie korzystam - 23 głosy

 image010.jpg

 
72% ankietowanych wskazało, że nie korzysta z żadnej formy kontaktu z Biblioteką (stanowiło to 62% odpowiedzi). Najczęściej wybieraną formą kontaktu był telefon, 13% odpowiedzi, następnie formularz – Zapytaj bibliotekarza oraz e-mail, na które składa się po 11% odpowiedzi. Najmniej popularny jest formularz – Zaproponuj zakup książki, na tę formę kontaktu z Biblioteką wskazał tylko jeden respondent. Dwóch ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie.

 

 

Pytanie nr 12.

 

Czy serwis biblioteczny odpowiada Twoim potrzebom?

 • odpowiada - 27 głosów
 • nie odpowiada - 5 głosów

  image011.jpg

 
Respondenci w większości uważają, że serwis biblioteczny odpowiada ich potrzebom, składa się na to 84% odpowiedzi. Tylko 5 ankietowanym (tj. 16% odpowiedzi) serwis nie odpowiada. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi.

 

 

Pytanie nr 13.

 

Korzystanie ze strony internetowej jest:

 • łatwe - 8 głosów
 • dosyć łatwe - 17 głosów
 • nie mam zdania - 4 głosy
 • dosyć trudne - 3 głosy
 • trudne - 0 głosów

 image012.jpg

 
Korzystanie ze strony internetowej dla ponad połowy respondentów nie sprawia trudności. Według oddanych głosów 53% ankietowanych uważa, że jest dosyć łatwe, a 25% badanych stwierdziło, że jest łatwe. 13% respondentów nie ma na ten temat zdania, a dla 3 osób korzystanie z serwisu internetowego Biblioteki jest dosyć trudne. Dwóch ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

 

 

Pytanie nr 14.

 

Jak oceniasz stronę WWW Biblioteki? (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • nowoczesna - 5 głosów
 • przejrzysta - 15 głosów
 • funkcjonalna - 12 głosów
 • nie mam zdania - 4 głosy
 • nie podoba mi się - 4 głosy
 • inne - 2 głosy

 image013.jpg


Respondenci najczęściej oceniali stronę WWW Biblioteki jako przejrzystą (36% odpowiedzi). W następnej kolejności jako funkcjonalną (29% odpowiedzi) oraz nowoczesną (12% odpowiedzi). 4 ankietowanych nie ma zdania na temat nowego serwisu internetowego (tj. 9% odpowiedzi) i tyle samo badanych uznało, że strona WWW Biblioteki nie podoba im się. Pytanie było częściowo otwarte i ankietowani oprócz cech wymienionych w pytaniu mogli wyrazić również swoje przemyślenia na temat serwisu internetowego Biblioteki. Z takiej możliwości skorzystało dwóch respondentów, którzy napisali następujące opinie:

-- bardzo dużo informacji, które na pierwszą chwilę ciężko przyswoić oraz szybko znikające menu rozwijalne,

-- nieczytelna.

Dwie osoby nie odpowiedziały na pytanie.

 

 

Pytanie nr 15.

 

Na stronie internetowej Biblioteki najbardziej brakuje mi … (pytanie otwarte)

 

Połowa ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 24% respondentów stwierdziło, że niczego im nie brakuje na stronie internetowej Biblioteki. Jedna osoba odpowiedziała, że nie ma zdania na ten temat.

Pozostali ankietowani (24%), którzy wyrazili swoją opinię napisali, że brakuje im: 

-- możliwości zalogowania się do katalogu online z głównej strony oraz brak klawisza przenoszącego do katalogu Sowa,

-- przejrzystości, odkąd jest nowa strona to ciężko coś odnaleźć na niej,

-- informacji o najczęściej wypożyczanych pozycjach literaturowych,

-- łatwości użycia,

-- informacji o nowych, dostępnych pozycjach - książek, czasopism z ważnych dziedzin,

-- możliwość zamawiania książek z innych bibliotek,

-- książek związanych z moim kierunkiem studiów - język biznesu,

-- wersji elektronicznej książek lub plików z artykułami z magazynów, po które trzeba sięgać na stronach danego magazynu.

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie opinii na temat nowego serwisu internetowego Biblioteki PWSZ w Nysie.

Po raz pierwszy użytkownik miał wybór co do formy wypełnienia ankiety. Zdecydowana większość ankietowanych wypełniła kwestionariusz wykładany w formie drukowanej, bo aż 88%, z ankiety internetowej skorzystało 12% respondentów.

Według przeprowadzonych badań znacznie większa część ankietowanych (85%) korzysta ze strony internetowej Biblioteki. Najczęściej respondenci zaglądają do serwisu WWW raz w miesiącu, stanowi to 44% ankietowanych. Z serwisu bibliotecznego nie korzysta 15% badanych. Z ankiety wynika, że respondenci najczęściej używają przeglądarki Firefox (47% badanych) lub Chrome (44% badanych).

Treści tekstów umieszczanych na stronie internetowej Biblioteki dla większej części ankietowanych są zrozumiałe, natomiast 15% badanych nie ma zdania na ten temat.

W serwisie internetowym respondenci najczęściej korzystają z katalogu online, jest to ponad połowa badanych. Ankietowani wymieniali również nowości, Literaturę do Przedmiotów oraz wyszukiwarkę w serwisie.

Nowością na nowej stronie serwisu dla użytkowników Biblioteki jest zakładka „Informator”. Jak widać z przeprowadzonego badania z „Informatora” korzysta tylko niewielka grupa ankietowanych (8 głosów na „tak”, co stanowi 25% odpowiedzi).

W przeciwieństwie do „Informatora” od lat dużą popularnością cieszy się „Literatura do Przedmiotów”, będąca bibliograficzną bazą własną Biblioteki. Według badania korzysta z niej 23 ankietowanych, tj. 72% odpowiedzi.

Do zestawienia „Nowości” ankietowani najczęściej sięgają poprzez zakładkę w katalogu online (44% odpowiedzi), ale również tyle samo badanych nie korzysta z żadnego zestawienia dotyczącego nowych pozycji w Bibliotece. Duże wykorzystanie wśród ankietowanych ma również wyszukiwarka w serwisie. Korzystanie z niej zadeklarowało 25 respondentów (76% odpowiedzi).

72% ankietowanych wskazało, że nie korzysta z żadnej formy kontaktu z Biblioteką. Nieliczni wybierają kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez formularz – Zapytaj bibliotekarza.

Respondenci w większości uważają, że serwis biblioteczny odpowiada ich potrzebom (tj. 84% odpowiedzi), a korzystanie ze strony internetowej jest dosyć łatwe (53% odpowiedzi). Nowa strona WWW Biblioteki ogólnie została oceniona pozytywnie. Najczęściej wymieniano, że jest przejrzysta (36% odpowiedzi), funkcjonalna (29% odpowiedzi) oraz nowoczesna (12% odpowiedzi), ale nie brakowało również opinii negatywnych (14% odpowiedzi).

Nowość wprowadzona w nowym serwisie – publikowanie analiz wyników ankiet – została oceniona bardzo pozytywnie (82% odpowiedzi). Zarówno poprzednia strona WWW Biblioteki jak i nowa wersja oferuje możliwość wyrażenia opinii o pracy Biblioteki poprzez zagłosowanie w sondzie i wypełnienie ankiety, co według większości respondentów ma pozytywny wpływ na jej wizerunek (91% odpowiedzi).

W ostatnim pytaniu ankietowani mogli wypowiedzieć się czego brakuje na stronie internetowej Biblioteki. Z tej możliwości skorzystało 24% respondentów. 50% uwag Biblioteka realizuje od lat, czyli:

-- informacja o nowych zbiorach dostępna jest w dwóch miejscach – w katalogu online oraz zakładce „Zasoby”,

-- poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną istnieje możliwość sprowadzania książek z innych bibliotek,

-- na bieżąco powiększany jest księgozbiór Biblioteki dla poszczególnych kierunków i specjalności, a bibliograficzna baza własna „Literatura do Przedmiotów” informuje o dostępnych książkach dla każdego kierunki i specjalności,

-- dostęp do dokumentów elektronicznych (książek, czasopism) znajduje się w zakładce „Czytelnia online” oraz menu „W sieci” – biblioteki cyfrowe, bazy dostępne online, bazy czasopism dostępne online, czasopisma dostępne online.

Już w trakcie trwania ankiety pracownicy Biblioteki na bieżąco sprawdzali sugestie respondentów i usprawniali serwis internetowy, np. wprowadzono możliwość zalogowania się do katalogu online z głównej strony WWW oraz spowolniono szybkość znikania menu rozwijalnego.

 

 

WNIOSKI

 

Na podstawie zebranego materiału badawczego stwierdza się, że 85% ankietowanych korzysta ze strony internetowej Biblioteki, w tym 41% bardzo często (raz na dzień) i często (raz na tydzień).

Analiza wyników przedstawionych w powyższym opracowaniu upoważnia do sformułowania następujących wniosków:

 

 • 15% respondentów nie korzysta z serwisu bibliotecznego, a aż 62% nie korzysta z żadnej formy kontaktu z Biblioteką (z zaproponowanych: formularzy kontaktowych, e-maila, telefonu).

 

Chcąc zmienić tę sytuację i zwiększyć  liczbę użytkowników strony WWW Biblioteki oraz rozszerzyć ofertę form kontaktu z agendami bibliotecznymi, Biblioteka planuje w bieżącym roku utworzyć stronę na portalu społecznościowym Facebook.

 

 • zbyt mała liczba respondentów.

 

Ponieważ w badaniu wzięło udział tylko 34 respondentów, należy w przyszłości oprócz ankiety online oraz udostępnieniu kwestionariusza w formie drukowanej w agendach bibliotecznych, zastosować dodatkową formę prowadzenia badania ankietowego, polegającą na „akcji mailingowej”, czyli wysłaniu studentom pocztą e-mailową wiadomości informującej o ankiecie z prośbą o jej wypełnienie.

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie