Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Informacja ogólna

Informacja ogólna.

Biblioteka PWSZ w Nysie gromadzi literaturę naukową i fachową związaną z kierunkami kształcenia Uczelni. Zbiory są kształtowane w oparciu o kupno, wymianę, pozyskiwanie darów i in. Zasoby Biblioteki liczą ponad: 38 000 woluminów druków zwartych, 1200 jednostek zbiorów specjalnych oraz ok. 180 tytułów czasopism.
Ponadto Biblioteka udostępnia dokumenty elektroniczne, na korzystanie z których PWSZ w Nysie wykupiła licencję, uzyskała dostęp lub uzyskała zgodę autora.

 

 

Udostępnianie odbywa się z:

 • komputerów dostępnych w Bibliotece lub z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci Uczelni,
 • własnego sprzętu komputerowego poprzez lokalną sieć bezprzewodową na terenie Uczelni,
 • dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika, którego status przewiduje taką możliwość.

 

Zbiory udostępniane w Czytelni:

 • druki zwarte (książki),
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej,
 • normy,
 • nuty.

 

Zbiory udostępniane w Wypożyczalni Miejscowej:

 • druki zwarte (książki),
 • nuty.

 

Zbiory udostępniane w Ośrodku Informacji Naukowej:

 • dokumenty dźwiękowe (płyty CD, kasety magnetofonowe),
 • dokumenty elektroniczne (płyty CD, DVD),
 • dokumenty audiowizualne (płyty DVD).

 

 

Stan zbiorów na dzień 31 lipca 2017 r.

 • druki zwarte
38 231 woluminów
 • czasopisma
188 tytułów
 • zbiory specjalne
1230 pozycji
 
stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie