Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z tygodniowej praktyki zawodowej w Centralnej Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

Sprawozdanie z tygodniowej praktyki zawodowej w Centralnej Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

b_201_112_16777215_00_images_stories_sprawozdanie_Opava-dyrektor_IMG_8923.jpg

Na przełomie czerwca i lipca, w dniach 28.06.-02.07.2010 roku, dyrektor Biblioteki PWSZ w Nysie, Bogumiła Wojciechowska-Marek, wyjechała w ramach programu LLP Erasmus na praktykę zawodową do Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

 

Opiekunem praktyki była mgr Jirina Kudelowá, z-ca dyrektora Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

 

Biblioteka

 

Celem praktyki, było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną systemu bibliotecznego uniwersytetu w Opawie, systemem finansowania bibliotek oraz strukturą zbiorów bibliotecznych i sposobem ich udostępniania, liczebnością zatrudnienia w bibliotekach. Ponadto dzięki praktyce, możliwe było zapoznanie się z komputerowym systemem bibliotecznym tamtejszej biblioteki oraz sposobem tworzenia internetowego serwisu bibliotecznego.

Ważnym celem praktyki w innej bibliotece naukowej, zwłaszcza zagranicznej, jest możliwość porównania danej biblioteki z macierzystą placówką. Celem programu LLP Erasmus jest wymiana doświadczeń między ludźmi, zwłaszcza fachowcami z tej samej branży. Cel ten został osiągnięty, co umożliwiło porównanie obu bibliotek.

 

Porównując Bibliotekę PWSZ w Nysie i FPF Centralną Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Opawie można stwierdzić, że:


1. Struktura organizacyjna biblioteki w Opawie jest bardziej złożona od naszej biblioteki. W skład centralnej biblioteki wchodzą biblioteki rozrzucone w paru budynkach w centrum miasta. Poszczególne biblioteki i ich pracownicy podlegają dyrekcji centralnej biblioteki lub władzom danego wydziału. Komplikuje to zarządzanie personelem bibliotecznym i zbiorami (np. Biblioteka Wydziału Fizyki mieści się w pokoju pracowników naukowych, a nadzór nad nią sprawuje sekretarka danego wydziału w ramach dodatkowych obowiązków).

 

2. Komputerowy zintegrowany system biblioteczny w Opawie T-series pracuje w systemie operacyjnym DOS. Centralna biblioteka od kilku lat stara się u władz uczelni o sfinansowanie zakupu nowoczesnego systemu bibliotecznego.

Biblioteka PWSZ w Nysie pracuje w zintegrowanym komputerowym systemie bibliotecznym SOWA. W sierpniu tego roku zostanie wdrożona nowa wersja systemu, SOWA2/MARC21 oparta na formacie katalogowania MARC 21.


3. Internetowy serwis biblioteczny Centralnej Biblioteki w Opawie, jest tworzony przez uczelnianych informatyków, co bardzo utrudnia jego szybką aktualizację.

Strona WWW Biblioteki PWSZ w Nysie jest tworzona i prowadzona przez pracowników biblioteki.


4. Pracownicy Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie nie uczestniczą w programie LLP Erasmus. Jak dotąd, nikt z personelu bibliotecznego nie wyjechał na staż zagraniczny.

Pracownicy Biblioteki PWSZ w Nysie od 2007 roku uczestniczą w programie, co umożliwiło wyjazd na staż do innych bibliotek naukowych 5 bibliotekarzom.

 

 

Zapoznając się z poszczególnymi bibliotekami w różnych budynkach uniwersyteckich położonych w centrum miasta Opawa, można było zauważyć ciekawe rozwiązana zastosowane przez władze uczelni. Na dziedzińcach budynków uczelnianych, na wolnym powietrzu, zorganizowano miejsca odpoczynku gdzie również można wypić kawę lub coś zjeść.

 

Dziedziniec

 

Ciekawym pomysłem Centralnej Biblioteki jest utworzenie Biblioteki Rosyjskiej, która pełni również funkcję klubu dla seniorów, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, gdzie organizowane są kursy komputerowe oraz wieczorki połączone z poczęstunkiem (który można przygotować na miejscu w bibliotece).

 

 

Staż w bibliotece został dobrze przygotowany przez gospodarzy. Wyznaczenie jednego opiekuna, bardzo usprawniło przebieg stażu i poruszanie się po budynkach uczelni rozrzuconych w centrum miasta. Pozostały, wolny czas został wykorzystany na zwiedzenie miasta Opawy i jego okolic. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, jest duża liczba fontan w mieście. Jest ich aż 6 w samym centrum miasta. Każda jest inna i są ozdobą miasta.

n

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie