Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2001

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2001.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników (studenci) - 1117

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 46
  Czytelnicy – 1776 osób
  Wykorzystanie zbiorów – 2198 woluminów

 3. Wypożyczalnia Miejscowa
 4. Liczba czytelników – 147 osób
  Liczba wypożyczeń – 202 woluminów
  Liczba zwrotów – 75 woluminów

 5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 6. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat.

  Czytelnicy - 1 osoba
  Wypożyczenia - 2 woluminy

  (funkcjonuje od 14 grudnia 2001 r.)

III. Zbiory biblioteczne

Wyszczególnienie

Wpływy w ciągu roku

Stan w dniu 31 XII

Księgozbiór Książki 1418 1413
Czasopisma 49 31
Zbiory specjalne Materiały audiowizualne 7 7
Dokumenty elektroniczne 44 3
Liczba tytułów czasopism bieżących 8

IV. Zestawienie finansowe całości zbiorów

Zestawienie za 2001 rok

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 45.403,99 6.049,00 51.452,99
Czasopisma 315,50 315,50
Zbiory specjalne 1.166,32 100,00 1.266,32
RAZEM 46.570,31 6.464,50 53.034,81

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie