Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2002

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2002.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 2693

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 46
  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1
  Liczba stanowisk kserograficznych – 1

 3. Wypożyczalnia Miejscowa
 4. Liczba miejsc dla czytelników – 16
  Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 1

  Liczba wypożyczeń

  Liczba odwiedzin

  Druki zwarte

  Czasopisma

  Zbiory specjalne

  Ogółem

  5345 60 116 5521 8262
 5. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 6. Obsługuje pracowników naukowych. Przewidziana jest obsługa studentów ostatnich lat.

  Liczba czytelników - 19 osoba
  Liczba wypożyczeń - 36 woluminów

 7. Ośrodek Informacji Naukowej
 8. Został utworzony z dniem 1 października 2002 roku. Przyjmuje i opracowuje kwerendy czytelnicze, zajmuje się szkoleniem użytkowników biblioteki. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowisko z komputerowym katalogiem książek.

  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1 (od 09.12.2002 r.)
  Liczba użytkowników stanowiska komputerowego – 73

 9. Punkt Informacji Europejskiej
 10. Nazwany Kącikiem Europejskim wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci punktów informacyjnych o Unii Europejskiej. Posiada zbiory własne: broszury, druki zwarte oraz zbiory specjalne. Użytkownicy Kącika Europejskiego korzystają ze stanowiska komputerowego przy Ośrodku Informacji Naukowej.

III. Zbiory biblioteczne

Wyszczególnienie

Wpływy w ciągu roku

Stan w dniu 31 XII

Księgozbiór Książki 1956 1945
Czasopisma 14 4
Zbiory specjalne Materiały audiowizualne 1 1
Dokumenty elektroniczne 23 0
Normy 3 3
Liczba tytułów czasopism bieżących 13

IV. Zestawienie finansowe całości zbiorów

Zestawienie za 2001 rok

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 45.403,99 6.049,00 51.452,99
Czasopisma 315,50 315,50
Zbiory specjalne 1.166,32 100,00 1.266,32
RAZEM 46.570,31 6.464,50 53.034,81
Zestawienie za 2002 rok

* w tym ubytki 49,30 zł

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 55.067,21 4.527,00 2.425,00 61.969,91*
Czasopisma 229,50 229,50
Zbiory specjalne 298,59 298,59
RAZEM 55.595,30 4.527,00 2.425,00 62.498,00
Zestawienie za lata 2001 - 2002

RAZEM

102.165,61

10.991,50

2.425,00

115.532,81


stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie