Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2004.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 5396

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 47
  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1
  Liczba stanowisk sieciowych przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 1
  Liczba stanowisk kserograficznych - 1 (samoobsługowe)

  Liczba wypożyczeń

  Materiały własne

  Liczba czytelników

  Liczba użytkow. stan. komp.

  Liczba użytkow. stan. kserogr.

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  19710 3052 22762 2961 11160 2517 1571
  RAZEM 15248

 1. Wypożyczalnia Miejscowa
 2. Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 4

  Liczba czytelników – 17629 osób
  Liczba wypożyczeń – 15220 woluminów
  Liczba zwrotów – 15629 woluminów

 3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 4. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat.

  Liczba użytkowników

  Liczba wypożyczeń

  prac. naukowi

  studenci

  ogółem

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  91 1 92 131 59 190

 1. Ośrodek Informacji Naukowej
 2. Przyjmuje i opracowuje kwerendy czytelnicze, zajmuje się szkoleniem użytkowników biblioteki. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowiska z komputerowym katalogiem książek.


  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 3
  Liczba stanowisk sieciowych przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 1

  Liczba wypożyczeń

  Liczba odwiedzin

  Liczba użytkow. stan. komp.

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  54 181 235 170 4198
  RAZEM 4368

  2002 r.

  czytelnia 1 st. komp.
  OIN 1 st. komp.

  2003 r.

  czytelnia 1 st. komp.
  OIN 2 st. komp.

  2004 r.

  czytelnia 1 st. komp.
  OIN 3 st. komp.


 1. Punkt Informacji Europejskiej
 2. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Punkt Informacji Europejskiej został zlikwidowany, a jego zbiory przeniesione do Czytelni i Ośrodka Informacji Naukowej.

 3. Szkolenia biblioteczne
 4. W październiku 2004 roku w bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów.

  Wszystkie kierunki

  Szkolenia

  RAZEM

  grupowe

  indywidualne

  Studia dzienne 1485 37 1522
  Studia zaoczne 228 8 236
  Studia pomostowe 74 0 74
  RAZEM 1787 45 1832


 5. Strona WWW
 6. W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie strona WWW biblioteki. Od 30 września 2004 r. działa statystyka odwiedzin.

  Liczba odwiedzin strony (nie obejmuje wejść na katalog):

  Wrzesień 77
  Październik 3780
  Listopad 3438
  Grudzień 2221

  RAZEM

  9516

Działalność biblioteczna w latach 2001 - 2004

III. Zestawienie finansowe całości zbiorów

Zestawienie za 2004 rok
* w tym ubytki 66,40 zł

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary/Wymiana/ Przekazanie

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 94.957,30 10.888,70 105.779,60*
Czasopisma 1.261,80 131,00 1.392,80
Zbiory specjalne 82,13 390,00 472,13
RAZEM 96.301,23 11.409,70 107.644,53
Zestawienie za lata 2001-2004
RAZEM 279.838,08 33.667,90 313.390,28

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie