Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2005.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 5436

 2. Łączna liczba godzin otwarcia biblioteki dla użytkowników - ok. 4400

 3. Pomieszczenia biblioteczne
 4. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 47
  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1 (przekształcone w październiku 2005 w stanowisko do           skanowania)
  Liczba katalogów komputerowych - 1 (od października 2005)
  Liczba stanowisk do skanowania - 1 (od października 2005)
  Liczba stanowisk przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 1 (do września 2005)
  Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa - 4 (od października 2005)
  Liczba stanowisk kserograficznych - 1 (samoobsługowe)

  Liczba wypożyczeń

  Materiały własne

  Liczba użytkow.

  Liczba użytkow. stan. komp.

  druki zwarte

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  23192 2709 89 25990 2403 13104 1285
  RAZEM 14389
 1. Wypożyczalnia Miejscowa
 2. Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 4

  Liczba czytelników – 13786 osób
  Liczba wypożyczeń – 15220 woluminów
  Liczba zwrotów – 10051 woluminów

  W 2005 roku zwiększona została liczba wypożyczanych tytułów do 10 pozycji oraz wydłużony okres wypożyczeń do 1 miesiąca.

 3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 4. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat.

  Liczba użytkowników

  Liczba wypożyczeń

  prac. naukowi

  studenci

  ogółem

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  45 5 50 70 17 87
 1. Ośrodek Informacji Naukowej
 2. Przyjmuje i opracowuje kwerendy czytelnicze, zajmuje się szkoleniem użytkowników biblioteki. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowiska z komputerowym katalogiem książek. Uczestniczy w redakcji strony WWW biblioteki.


  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 3 (do sierpnia)
  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1 (od września)
  Liczba stanowisk sieciowych przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 1

  Liczba wypożyczeń

  Liczba odwiedzin

  Liczba użytkow. stan. komp.

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  8 109 117 85 2964
  RAZEM 3049

  Z dniem 01.09.2005 r., w związku z uruchomieniem bezpłatnej kawiarenki internetowej, zlikwidowane zostały 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. Pozostało jedno stanowisko, które zmieniło swoje przeznaczenie. Wykorzystywane jest obecnie do przeglądania baz dostępnych w OIN, szkoleń bibliotecznych, jako katalog komputerowy oraz do przeglądania strony WWW biblioteki: zwłaszcza literatury do przedmiotów oraz korzystania z e-źródeł.

 1. Szkolenia biblioteczne
 2. W październiku 2005 roku w bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku.

  Wszystkie kierunki

  Szkolenia

  RAZEM

  grupowe

  indywidualne

  Studia dzienne 1118 8 1126
  Studia zaoczne 200 0 200
  Studia pomostowe 34 1 35
  RAZEM 1352 9 1361

  Ponadto przeprowadzono szkolenia zaawansowane oraz szkolenia dla użytkowników z zewnątrz.

  Szkolenia zaawansowane - 24 osoby
  Szkolenia dla użytkowników z zewnątrz - 25 osób

  Ogółem 2005 roku przeszkolono - 1432 użytkowników

 1. Strona WWW
 2. W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie strona WWW biblioteki, która jest na bieżąco opracowywana i aktualizowana, dzięki czemu stale rośnie liczba jej użytkowników. Od października 2005 r. strona biblioteki funkcjonuje w nowej szacie graficznej opracowanej przez pracownika biblioteki.
  Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników biblioteki PWSZ Nysa.
  Uruchomiona na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę w 2005 roku, co w układzie miesięcznym prezentuje poniższa tabela.

  Liczba odwiedzin strony

  miesiące

  RAZEM

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  2462 1469 1487 1411 1548 1413 1131 3157 4460 5260 4730 3259 31787
 3. Imprezy okolicznościowe
 4. W maju została przeprowadzona akcja „Tydzień biblioteki” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników biblioteki. Ponadto uruchomiono stoisko „Free Book”, gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych.

Działalność biblioteczna w latach 2001 - 2005

III. Zestawienie finansowe całości zbiorów

* ubytkowane 219,25 zł

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 97.143,43 13.845,50 866,00 375,00 147,00 112.157,68*
Czasopisma 2.794,40 704,50 20,00 110,00 0,00 3.628,90
Zbiory specjalne 127,55 85,00 0,00 0,00 0,00 212,55
RAZEM 100.065,38 14.635,00 886,00 485,00 147,00 115.999,13
Wartość księgozbioru za lata 2001-2005: 429.389,41 zł

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie