Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2007.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 5609

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 47
  Liczba katalogów komputerowych - 1
  Liczba stanowisk do skanowania - 1
  Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa - 14
  Liczba stanowisk kserograficznych - 1 (samoobsługowe)

  Biblioteka wraz z uczelnią, umożliwia swoim użytkownikom, korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych agendach.

  Liczba wypożyczeń

  Materiały własne

  Liczba użytkow.

  druki zwarte

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  13697 1856 2 15555 462 6549
 1. Wypożyczalnia Miejscowa
 2. Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 4

  Liczba czytelników – 10151 osoby
  Liczba wypożyczeń – 9149 woluminów
  Liczba zwrotów – 9037 woluminów
 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 2. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2007 roku współpracowała z 16 bibliotekami w kraju.

  Liczba użytkowników

  Liczba wypożyczeń

  prac. naukowi

  studenci

  ogółem

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  11 18 29 36 92 128
 1. Ośrodek Informacji Naukowej
 2. Zajmuje się udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

  Szkoli użytkowników biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowiska z komputerowym katalogiem książek. Uczestniczy w redakcji strony WWW biblioteki.


  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 3

  Obecnie funkcjonują 3 stanowiska dla studentów, które są wykorzystywane do przeglądania baz dostępnych w OIN, wyszukiwania informacji w bazach czasopism firmy EBSCO i ProQuest, szkoleń bibliotecznych, jako katalog komputerowy oraz do przeglądania strony WWW Biblioteki.

 3. Bazy EBSCO i ProQuest
 4. Od ponad roku Biblioteka udostępnia Bazy czasopism firmy EBSCO, a od października wykupiony został dostęp do baz czasopism firmy ProQuest. Obie bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz EBSCO i ProQuest z komputerów domowych. Indywidualne konta dostępu do baz EBSCO założyło do końca 2007 roku: 18 nauczycieli akademickich, 1 bibliotekarz oraz 62 studentów.

 1. Szkolenia biblioteczne
 2. W październiku 2007 roku w Bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku.

  Wszystkie kierunki

  Szkolenia

  RAZEM

  grupowe

  indywidualne

  Studia dzienne 1234 8 1242
  Studia zaoczne 73 2 75
  Studia pomostowe 0 0 0
  RAZEM 1307 10 1317

  Przeprowadzono również szkolenia zaawansowane dla studentów ostatnich lat piszących prace dyplomowe w których uczestniczyło 24 osoby oraz szkolenie dla studentów zagranicznych, w którym uczestniczyło 7 studentów z Turcji.

  Z przygotowanego przez pracowników Biblioteki Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego do końca grudnia 2007 r. skorzystało 2274 osoby. W październiku udostępnione zostało użytkownikom Wirtualne Szkolenie Biblioteczne w języku angielskim.

 1. Strona WWW
 2. W czerwcu 2004 roku umieszczona została w Internecie strona WWW Biblioteki, która jest na bieżąco opracowywana i aktualizowana, dzięki czemu stale rośnie liczba jej użytkowników. Od października 2005 r. strona Biblioteki funkcjonuje w nowej szacie graficznej opracowanej przez pracownika Biblioteki.
  Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ Nysa.
  Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela.

  Lata

  Liczba odwiedzin strony

  miesiące

  RAZEM

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  2004 - - - - - - - - 77 3780 3438 2221 9516
  2005 2462 1469 1487 1411 1548 1413 1131 3156 4460 5259 4730 3258 31784
  2006 3361 3289 3358 2663 2570 2478 1834 1309 2441 7261 5441 4184 40189
  2007 4058 3603 4550 3460 3718 2544 1929 882 2442 6446 5425 2332 41389

  RAZEM

  122878

  W październiku 2007 roku umieszczona została w Internecie angielska wersja strony WWW Biblioteki.

  Na swojej stronie Biblioteka oferuje, od października 2005 r. dostęp do „Literatury do przedmiotów”, dla poszczególnych kierunków i specjalności. Baza plików jest aktualizowana razem z całą stroną raz w miesiącu, poprzez dodawanie nowo zakupionych pozycji. Do końca 2007 roku z bazy skorzystało 5213 osób.

 1. Imprezy okolicznościowe
 2. W maju została przeprowadzona akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki, w czasie trwania której umorzono kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych studentom PWSZ Nysa na kwotę 261,60 zł. Ponadto uruchomiono stoisko „Free Book” gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych.

III. Zestawienie finansowe całości zbiorów

* ubytkowane 518,84 zł

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 159.002,14 2.593,00 735,10 95,00 505,20 162.411,60*
Czasopisma 5.960,76 0,00 0,00 62,00 0,00 6.022,76
Zbiory specjalne 931,35 0,00 0,00 0,00 0,00 931,35
RAZEM 165.894,25 2.593,00 735,10 157,00 505,20 169.365,71
Na 2007 rok wykupiony został dostęp do baz czasopism firmy EBSCO oraz na czwarty kwartał baz ProQuest na łączną kwotę 7.652,08 zł.

Wartość księgozbioru za lata 2001-2007: 566.277,04 zł+169.365,71 zł = 735.642,75 zł.

IV. Akredytacja

W 2007 roku PWSZ Nysa pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach kształcenia: filologia i zarządzanie i inżynieria produkcji.

W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.

Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisje oceniły warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanych kierunków. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisje sprawdziły również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.

Biblioteka została oceniona pozytywnie przez wszystkie komisje.

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie