Konto biblioteczne zostaje utworzone dla pracownika z chwilą zarejestrowania się w Bibliotecznym Centrum Obsługi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i otrzymaniu legitymacji bibliotecznej.


Logowanie do konta bibliotecznego

W celu zalogowania się do systemu należy podać jeden z identyfikatorów: nazwisko i imię, numer konta bibliotecznego, adres e-mail lub numer PESEL. Następnie należy wpisać hasło, które użytkownik podał podczas rejestracji.

Numer konta bibliotecznego widnieje na koncie czytelnika w zakładce „Informacje” (widoczne po zalogowaniu się do konta). Numer konta bibliotecznego można również otrzymać w Bibliotecznym Centrum Obsługi.

Po skończonej operacji należy pamiętać o wylogowaniu się z konta bibliotecznego.

 

Po zalogowaniu się do konta bibliotecznego użytkownik ma do dyspozycji następujące zakładki:

 

INFORMACJE

W zakładce znajdują się podstawowe informacje dotyczące użytkownika: numer konta bibliotecznego, dane teleadresowe (adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail można edytować) oraz data ważności konta.

 

WYPOŻYCZENIA

W zakładce tej użytkownik może sprawdzić aktualne wypożyczenia oraz termin ich zwrotu. Nauczyciele akademiccy PWSZ w Nysie mają prawo do wypożyczenia 20 pozycji na okres 1 semestru. Pozostali pracownicy PWSZ w Nysie mogą wypożyczyć 3 pozycje na okres jednego miesiąca. Termin zwrotu książek możemy prolongować (przedłużyć). Prolongata jest możliwa wówczas, gdy książka nie została wcześniej zamówiona. Prolongata jest dokonywana na okres 1 miesiąca i następuje od daty jej wykonania. Przez Internet można dokonać dwóch pierwszych prolongat. Kolejne przeprowadza się na miejscu w Bibliotecznym Centrum Obsługi, wówczas wymaga się przyniesienia książek.


REZERWACJE

W zakładce tej możemy sprawdzić dokonane rezerwacje oraz je usunąć (jeżeli zrezygnujemy z danego tytułu).
Rezerwacja dotyczy książki dostępnej w danej chwili na półce w magazynie wypożyczalni. Książki można zarezerwować tylko przez katalog internetowy. Czas oczekiwania na zarezerwowaną książkę wynosi 1 godzinę. Książka czeka na odbiór 3 dni.


ZAMÓWIENIA

W zakładce tej możemy dokonać następujące czynności:
-- sprawdzić aktualne zamówienia oraz pozycję w kolejce oczekujących,
-- usunąć zamówienie,
-- przedłużyć termin ważności zamówienia.

Zamówienie dotyczy ustawienia się w kolejce do książki, ponieważ wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone. Zamówienie jest ważne 1 miesiąc, aby nie zostać usuniętym z kolejki, zamówienie można przedłużyć o kolejny termin. Książki można zamówić tylko przez katalog internetowy.


HISTORIA

Można sprawdzić historię wszystkich wypożyczeń dokonanych w Bibliotecznym Centrum Obsługi.


ROZLICZENIA

Za przetrzymane materiały biblioteczne system automatycznie nalicza karę w wysokości 0,20 zł za jedną pozycję za jeden dzień. W zakładce ROZLICZENIA czytelnik może prześledzić historię kar.


ZMIANA HASŁA

Zakładka służy do zmiany aktualnego hasła na nowe. Jeżeli użytkownik zapomni hasło powinien osobiście zgłosić się do Bibliotecznego Centrum Obsługi z legitymacją biblioteczną i podać nowe hasło lub skorzystać z dostępnej opcji w katalogu „Wygeneruj nowe hasło”. Nowe hasło przychodzi na e-mail, który wpisany jest jako pierwszy w zakładce INFORMACJE.


ZAPYTANIA

Chcąc zapisać wynik wyszukania w katalogu należy wykonać operację „Zapamiętaj zapytanie”. Pokaże się zakładka na koncie bibliotecznym, gdzie należy zapisać nazwę zapytania. Wówczas otwiera się „Lista zapisanych zapytań do systemu”. Listę tę można edytować (dodawać nowe zapytania, usuwać stare). Dzięki tej funkcji można zawsze wrócić do wyników wyszukiwań wcześniej sporządzonych. Należy pamiętać, że księgozbiór Biblioteki jest stale wzbogacany o nowe zbiory, raz wygenerowany wynik zapytania nie będzie zawierał sukcesywnie dodawanych pozycji.

 

W.BIBLIOTECE.PL

Użytkownik Biblioteki ma możliwość połączenia swojego konta bibliotecznego z kontem w Portalu w.bibliotece.pl. W tym celu należy zarejestrować się w Portalu jako czytelnik (osoba prywatna).
Dzięki połączeniu swoich kont, użytkownik uzyskuje dostęp do wielu dodatkowych funkcji dostarczanych Bibliotece przez Portal, m.in. może:
-- oceniać i recenzować pozycje w katalogu,
-- dyskutować z innymi czytelnikami na forum,
-- korzystać z rekomendacji i ocen innych czytelników,
-- prowadzić własny blog i komentować wpisy,
-- tworzyć wirtualne regały z książkami,
-- sprawdzać na bieżąco nowości w Bibliotece,
-- wyszukiwać książki także w innych bibliotekach.

Konto Standard w Portalu jest całkowicie darmowe.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem