Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Zasady udostępniania zbiorów

Zasady udostępniania zbiorów.
 1. Wypożyczanie międzybiblioteczne prowadzi Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. 
 2.  
 3. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają nauczyciele akademiccy PWSZ w Nysie, studenci studiów pierwszego stopnia ostatnich lat piszący prace dyplomowe oraz studenci studiów drugiego stopnia. 
 4.  
 5. Udostępnianie wypożyczonych książek odbywa się wyłącznie na miejscu w Czytelni, z wyjątkiem sprowadzonych odbitek kserograficznych, które otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury. 
 6.  
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną jest brak poszukiwanego dzieła w nyskich bibliotekach.
 8.  
 9. Przy złożeniu zamówienia obowiązuje czytelnika podanie dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanego dzieła. 
 10.  
 11. Wypożyczanie międzybiblioteczne jest odpłatne. 
 12.  

 

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie