Biblioteka PWSZ w Nysie gromadzi literaturę naukową i fachową związaną z kierunkami kształcenia Uczelni. Zbiory są kształtowane w oparciu o kupno, wymianę, pozyskiwanie darów i in. Zasoby Biblioteki liczą ponad: 39 500 woluminów druków zwartych, 1 300 jednostek zbiorów specjalnych oraz ok. 190 tytułów czasopism.
Ponadto Biblioteka udostępnia dokumenty elektroniczne, na korzystanie z których PWSZ w Nysie wykupiła licencję, uzyskała dostęp lub uzyskała zgodę autora.

Udostępnianie odbywa się z:

 • komputerów dostępnych w Bibliotece lub z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci Uczelni,
 • własnego sprzętu komputerowego poprzez lokalną sieć bezprzewodową na terenie Uczelni,
 • dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika, którego status przewiduje taką możliwość.

 

Zbiory udostępniane w Czytelni:

 • druki zwarte (książki),
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej,
 • normy,
 • nuty.

 

Zbiory udostępniane w Wypożyczalni Miejscowej:

 • druki zwarte (książki),
 • nuty.

 

Zbiory udostępniane w Ośrodku Informacji Naukowej:

 • dokumenty dźwiękowe (płyty CD, kasety magnetofonowe),
 • dokumenty elektroniczne (płyty CD, DVD),
 • dokumenty audiowizualne (płyty DVD).

 

 

Stan zbiorów na styczeń 2019 r.

 • druki zwarte
39 660 woluminów
 • czasopisma
191 tytułów
 • zbiory specjalne
1 328 pozycji
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem