Biblioteczne Centrum Obsługi Biblioteki PWSZ w Nysie mieści się w

 

GMACHU GŁÓWNYM im. Christopha Scheinera

Budynek A

ul. Chodowieckiego 4

48-300 Nysa

III piętro, pomieszczenie 301

 

Od 1 października 2001 roku do 30 listopada 2017 roku w pomieszczeniu 301 funkcjonowała Czytelnia. W dniu 1 grudnia 2017 roku przeprowadzono reorganizację Biblioteki obejmującą Czytelnię, Wypożyczalnię Miejscową i Międzybiblioteczną oraz Ośrodek Informacji Naukowej. Agendy zostały przekształcone w Biblioteczne Centrum Obsługi.

W Bibliotecznym Centrum Obsługi można:

 1. Skorzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, w wolnym dostępie.
 2. Wypożyczyć zbiory biblioteczne na zewnątrz.
 3. Podbić obiegówkę.
 4. Założyć konto Proxy (wypełnić formularz do konta Proxy oraz odebrać login i hasło do konta).
 5. Zapłacić karę za przetrzymanie, zniszczenie, zagubienie wypożyczonych zbiorów.
 6. Złożyć zamówienie na sprowadzenie materiałów z innych bibliotek w kraju, odebrać kserokopię artykułów z czasopism oraz dokonać rozliczenia finansowego z wykonanej usługi.
 7. Załatwić formalności związane z zaliczeniem szkolenia bibliotecznego.
 8. Załatwić formalności związane z dostępem do konta bibliotecznego.

 

Ponadto w Bibliotecznym Centrum Obsługi można uzyskać pomoc w załatwieniu wszelkich formalności w Bibliotece PWSZ w Nysie.

Zbiory udostępniane w Bibliotecznym Centrum Obsługi:

 • książki,
 • czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej,
 • normy,
 • nuty drukowane,
 • dokumenty elektroniczne dostępne online dla studentów i pracowników PWSZ w Nysie,
 • płyty CD i DVD,
 • kasety magnetofonowe i VHS,
 • książki i nuty sprowadzane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane na miejscu,
 • kopie dokumentów (artykuły z czasopism lub konferencji) w postaci  odbitek kserograficznych lub wersji elektronicznych, otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury. 

 

Biblioteczne Centrum Obsługi dysponuje: 

 • liczba miejsc dla czytelników  –  19,
 • liczba stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku oraz osób z niepełnosprawnością ruchową – 1,
 • liczba stanowisk komputerowych – 5 (w tym jedno ergonomiczne biurko do pracy w pozycji stojącej),
 • liczba stanowisk do skanowania – 1,
 • liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 4 miejsca do podłączenia Internetu sieciowego, 6 miejsc do podłączenia do sieci elektrycznej,
 • liczba stanowisk kserograficznych –  1 (samoobsługowe). 

 

Pracownicy i studenci PWSZ w Nysie mogą również korzystać w Bibliotecznym Centrum Obsługi z uczelnianej sieci WiFi.

Warunkiem korzystania z Bibliotecznego Centrum Obsługi przez pracowników i studentów naszej Uczelni jest posiadanie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej PWSZ w Nysie lub ważnej legitymacji bibliotecznej Biblioteki PWSZ w Nysie. Osoby spoza PWSZ w Nysie mogą korzystać w Bibliotecznym Centrum Obsługi z księgozbioru na miejscu w wolnym dostępie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Korzystający w BCO ze zbiorów na miejscu oraz dostępnego sprzętu (poza stanowiskiem do kserowania) powinni pozostawić odzież wierzchnią oraz bagaże (teczki, torby, plecaki…) w skrytkach dostępnych na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem