Symbol Dział

I

Dział ogólny. Filozofia. Psychologia. Religia

II

Językoznawstwo. Literaturoznawstwo. Literatura piękna

III

Język niemiecki

III1

Język angielski

III2

Język czeski

IV

Nauki historyczne. Biografie. Nauki geograficzne

V

Sztuki piękne. Rozrywki. Sport

VI

Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

VI1

Organizacja i zarządzanie. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, handlu i usług

VII

Nauki polityczne. Polityka. Nauki prawne. Prawo. Administracja

VII1

Nauki społeczne

VIII

Matematyka. Nauki przyrodnicze

IX

Nauki biologiczne. Nauki medyczne. Medycyna

X

Nauki techniczne

X1

Transport. Rolnictwo

XI

Architektura. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu. Budownictwo. Inżynieria lądowa

XII

Informatyka. Cybernetyka. Automatyka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem