Warunkiem korzystania z Bibliotecznego Centrum Obsługi przez pracowników i studentów naszej Uczelni jest posiadanie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej PWSZ w Nysie lub ważnej legitymacji Biblioteki PWSZ w Nysie. Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Osoby spoza PWSZ w Nysie mogą korzystać w Bibliotecznym Centrum Obsługi z księgozbioru na miejscu w wolnym dostępie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Korzystający w BCO ze zbiorów na miejscu oraz dostępnego sprzętu (poza stanowiskiem do kserowania) powinni pozostawić odzież wierzchnią oraz bagaże (teczki, torby, plecaki…) w szafkach dostępnych na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu


Czytelnik ma obowiązek: pozostawić u dyżurnego bibliotekarza legitymację biblioteczną lub elektroniczną legitymację studencką lub ważny dokument tożsamości, pobrać kluczyk do szafki, w której pozostawia okrycie, torby oraz inne przedmioty, dbać o zbiory biblioteczne i wyposażenie znajdujące się w BCO, zachować ciszę.
Czytelnik korzysta ze zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.   
Księgozbioru w wolnym dostępie nie wypożycza się na zewnątrz.   
Obowiązuje zakaz kserowania egzemplarzy oznaczonych symbolem „A” - egzemplarz archiwalny.   
Czytelnik może korzystać ze stanowiska do skanowania.   
Użytkownik przed opuszczeniem BCO, zwraca materiały biblioteczne, z których korzystał oraz kluczyk od szafki, dopiero wówczas otrzymuje pozostawioną legitymację.   
W przypadku zniszczenia lub kradzieży zbiorów bibliotecznych, czytelnik płaci odszkodowanie.

Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

Materiały biblioteczne można „wypożyczyć”/„zapisać się” na kolejkę oczekujących tylko przez katalog internetowy.

Po zaznaczeniu opcji „wypożycz”/„zapisz się” wyświetli się komunikat:

Dopiero po wybraniu wskazanej opcji książka zostanie przekazana do wybranego punktu odbioru.

Czas oczekiwania na wybraną pozycję zależy od momentu dokonania operacji i realizacji magazynu.

1. Materiały biblioteczne skierowane do odbioru w BCO

Magazyn jest realizowany 3 razy dziennie: o godzinie 7:30, 9:30 i 12:30.

Ważność operacji „wypożycz” wynosi:

 1. w przypadku złożenia zapotrzebowania na wskazaną pozycję do godz. 12:30 – można odebrać ją w dniu bieżącym i przez dwa kolejne dni,
  np. pozycje „wypożyczone” we wtorek do godz. 12:30, będą do odbioru we wtorek, środę i czwartek;

 2. w przypadku złożenia zapotrzebowania na wskazaną pozycję po godz. 12:30 – można odebrać ją dnia następnego i przez dwa kolejne dni,
  np. pozycje „wypożyczone” we wtorek po godz. 12:30, będą do odbioru w środę, czwartek i piątek.

„Wypożyczenie” złożone w sobotę zjazdową:

 1. do godz. 8:00 będzie do odbioru w sobotę w godz. 9:00 – 11:00 oraz 12:00 – 15:00, a także w poniedziałek, wtorek i środę;

 2. w godz. 8:00 – 11:00 będzie do odbioru w sobotę od godz. 12:00 do 15:00 oraz w poniedziałek, wtorek i środę;

 3. po godz. 11:00 będzie do odbioru w poniedziałek, wtorek i środę.
 
Odbiór „wypożyczonych” pozycji zgodnie z w/w zasadami następuje w godzinach:
 • poniedziałek – piątek    8:30 – 15:30 (przerwa codziennie 13:00 - 13:15)
 • sobota zjazdowa             9:00 – 15:00 (przerwa 11:00 - 12:00 na czas realizacji magazynu).

 

2. Materiały biblioteczne skierowane do odbioru w książkomacie

Magazyn do książkomatu realizowany jest raz dziennie od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone do godziny 12:30 można odebrać od godziny 13:00.
Wybrane pozycje można odebrać z książkomatu w Budynku A, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta.

 

PROLONGATA

Prolongata jest dokonywana na okres 35 dni i następuje od daty jej wykonania. Dwóch pierwszych prolongat można dokonać przez Internet. Prolongata jest możliwa, pod warunkiem braku zapotrzebowania na dany tytuł przez innych czytelników oraz gdy nie ma żadnych zaległości na koncie bibliotecznym (np. kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych).
Prolongata na miejscu w Bibliotecznym Centrum Obsługi wymaga przyniesienia przez użytkownika wypożyczonych zbiorów.

Za niedotrzymanie terminów zwrotu wypożyczonych materiałów, Biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne.

W przypadku zagubienia wypożyczonej pozycji, zniszczenia, bądź zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zwrot, czytelnik zobowiązany jest do:

  • odkupienia tego samego tytułu,
  • w razie niemożności nabycia identycznego dzieła lub jego nowego wydania ustala się odpłatność za zagubienie,
  • na prośbę czytelnika Biblioteka może wskazać odkupienie innego dzieła w cenie stanowiącej wielokrotność ceny inwentarzowej zagubionego lub zniszczonego dzieła.

Korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych

Wypożyczanie międzybiblioteczne prowadzi Biblioteczne Centrum Obsługi.    
Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych mają nauczyciele akademiccy PWSZ w Nysie, studenci studiów pierwszego stopnia ostatnich lat piszący prace dyplomowe oraz studenci studiów drugiego stopnia.    
Udostępnianie wypożyczonych książek odbywa się wyłącznie na miejscu w BCO, z wyjątkiem sprowadzonych odbitek kserograficznych, które otrzymują czytelnicy na własność po opłaceniu faktury.    
Warunkiem przyjęcia zamówienia na wypożyczenie międzybiblioteczne jest brak poszukiwanego dzieła w nyskich bibliotekach.   
Przy złożeniu zamówienia obowiązuje czytelnika podanie dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanego dzieła.    
Wypożyczanie międzybiblioteczne jest odpłatne.   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem