Routledge-Handbooks-Online

Zapraszamy do testowania bazy Routledge Handbooks Online, wielodziedzinowego serwisu e-książek grupy wydawniczej Taylor & Francis. Baza RHO skupia wokół siebie czołowych naukowców, aby zapewnić przegląd klasycznych, aktualnych oraz przyszłych trendów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych.

 

Każdy tytuł RHO opisany jest pełnymi metadanymi, a każdy rozdział opatrzony jest abstraktem, co czyni go w pełni przeszukiwalnym oraz zapewnia większą funkcjonalność dla studentów i naukowców. Baza oferuje ponad 21 000 rozdziałów z ponad 600 książek w formacie HTML oraz PDF.

 

Zbiory Routledge Handbooks Online obejmują m.in. takie dziedziny jak:

 • Archaeology & Classics,
 • Asian Studies,
 • Business & Economics,
 • Communication,
 • Journalism,
 • Media & Culture,
 • Criminal Justice & Criminology,
 • Education,
 • Environment & Sustainability,
 • Foreign Languages,
 • Geography,
 • Health & Social Care,
 • History,
 • Law,
 • Linguistics,
 • Literature,
 • Middle East Studies,
 • Philosophy,
 • Politics,
 • Psychology,
 • Religion,
 • Security Studies,
 • Sociology,
 • Sport & Leisure,
 • Tourism,
 • Hospitality & Events Management.

 

Baza jest dostępna pod adresem:

 

www.routledgehandbooks.com

 

Dostęp testowy jest aktywny do 03.06.2016 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem