inspec


Baza Inspec jest bazą specjalistyczną, opracowywaną przez IET (The Institution of Engineering and Technology), zapewniającą dostęp do światowej literatury naukowej z zakresu fizyki, elektroniki, elektrotechniki, inżynierii, komunikacji, informatyki i teorii informacji. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z około 5000 czasopism naukowych, a także z książek, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych oraz dysertacji i obejmuje okres od 1969 roku. W chwili obecnej baza zawiera ponad 16 mln opisów bibliograficznych, a co roku przybywa ich prawie 800 tysięcy.
Baza dostępna jest na platformie ProQuest, natomiast dostęp do pełnych tekstów możliwy jest po przejściu do wybranego artykułu i kliknięciu na numer DOI w dziale SZCZEGÓŁY.Baza jest dostępna na platformie ProQuest oraz pod adresem: 

 

http://search.proquest.com/inspec

Dostęp testowy jest aktywny do 08 lutego 2017 r.

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!! 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem