Zapraszamy do przetestowania baz danych wchodzących w skład pakietu specjalistycznego EBSCO. Bazy, do których Biblioteka uzyskała 2 miesięczny dostęp testowy to:

 

AS&TSApplied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje całą zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiały do badań nad biznesowymi i społecznymi konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1 350 czasopism pełnotekstowych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism handlowych, branżowych, technicznych, popularnych magazynów poświęconych komputerom i informatyce, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Zawiera również unikalny tezaurus przedmiotowy oraz zawartość kolekcji Industrial Arts Index (1913-1957).

 

 Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aci

 

 

 

CINAHLCINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Zawiera pełny tekst ponad 1 400 czasopism indeksowanych w CINAHL® z archiwami od 1937 r. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

 

 Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm

 

 

 

Edu SEducation Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 1 900 czasopism oraz ponad 550 monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne i wiele innych. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania. Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

 

 Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue

 

 

 

IS&CTRCBaza International Security & Counter-Terrorism Refernce Center (ISCTRC) zawiera informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera kilkaset pełnotekstowych czasopism i publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających sprawy terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10 500 zdjęć, map i flag.

 

 Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=tsh

 

 

 

Bazy są dostępne pod powyższymi adresami lub na platformie EBSCO:

 

http://search.ebscohost.com/

 

Dostęp testowy jest aktywny do 04.07.2015 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

 Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

 

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem