{multithumb enable_thumbs=0 thumb_height=56 thumb_width=182 } lion_trademark_colour

Zapraszamy do testowania bazy Literature Online. Baza jest bardzo szeroko wykorzystywana na całym świecie, przeobrażając sposób nauczania i prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii angielskiego obszaru językowego, ponieważ zawiera zarówno teksty literackie, opracowania, czasopisma naukowe i inne rodzaje treści tworzące jednolite centrum dla badań i nauczania języka angielskiego i literatury na wszystkich poziomach od uczelni wyższych po szkoły średnie.

 

 

Literature Online zawiera różnego rodzaju treści w jednej zintegrowanej postaci:

  • 340 000 utworów poezji

  • 6000 dramatów

  • 2250 powieści

  • ponad 4300 biografii autorów

  • ponad 1 mln rekordów bibliograficznych

  • ponad 450 specjalistycznych czasopism

  • opracowania, encyklopedie, słowniki, multimedia

Baza jest wykorzystywana do tworzenia nowatorskich programów nauczania – i do prowadzenia badań nad rozwojem języka angielskiego.

 

 


Baza dostępna jest pod adresem:
  https://www.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=T7AAE4T6A1LNRQC770TW

 

 

Dostęp testowy jest aktywny do 25 maja 2012 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz 
w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem