pqlogo

Zapraszamy do skorzystania z dwóch międzynarodowych zbiorów danych statystycznych oferowanych przez platformę ProQuest:

 

 

  

ProQuest Statistical Abstracts of the World, który rozwija bazę ProQuest Statistical abstracts of The United States i uwzględnia dane statystyczne z ponad 40 krajów pozwalając na ich łączne przeszukiwanie i analizę przy pomocy jednolitego zbioru narzędzi. Dane pochodzą przede wszystkim z narodowych biur statystycznych, od organizacji miedzynarodowych i ośrodków analitycznych.

 

ProQuest International Datasets agregujący dane statystyczne pochodzące od Oxford Economics - dotyczące 190 krajów, 2600 miast, 100 branż gospodarki. Dane dotyczą i obejmują szeroki historyczny zakres czasowy, zazwyczaj 35 lat dla krajów i branż, 15-20 lat dla miast.

 

 


Bazy są dostępne pod adresem:

https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=F06Z7OU5KY433PMCKHP4


Dostęp testowy jest aktywny do 03.12.2014 r.

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem