tandfonline Biblioteka PWSZ w Nysie zaprasza do testowania kolekcji e-czasopism Taylor & Francis Group. Baza oferuje ponad 1600 recenzowanych czasopism publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press, oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

 

 


Prawie 700 tytułów czasopism Taylor & Francis znajduje się w indeksach cytowań Thomson Reuters, a ponad 460 publikowanych jest wspólnie z wieloma najbardziej wpływowymi, międzynarodowymi towarzystwami naukowymi.

 

Dostęp testowy obejmuje pakiety:

   • SSH (Social Science & Humanities) – 1166 czasopism
      
    • Antropologia i Archeologia (16 czasopism)
    • Sztuka i Humanistyka (156 czasopism)
    • Biznes, Zarządzanie i Ekonomia (96 czasopism)
    • Kryminologia i Prawo (25 czasopism)
    • Edukacja (189 czasopism)
    • Geografia, Planowanie Miejskie i Środowiskowe (72 czasopisma)
    • Biblioteka i Nauka (38 czasopism)
    • Marketing, Kultura i Studia Komunikacyjne (76 czasopism)
    • Polityka i Stosunki Międzynarodowe (137 czasopism)
    • Zdrowie Publiczne i Opieka Społeczna (76 czasopism)
    • Socjologia i Dyscypliny pokrewne (33 czasopisma)
    • Sport, Rekreacja i Turystyka (44 czasopisma)
    • Bezpieczeństwo i Obrona (38 czasopism)
   • ST (Science and Technology) – 423 czasopisma
      
    • Chemia (46 czasopism)
    • Inżynieria, Komputery i Technologie (130 czasopism)
    • Środowisko i Rolnictwo (170 czasopism)
    • Matematyka i Statystyka (49 czasopism)
    • Fizyka (28 czasopism)

 

 

Baza jest dostępna pod adresem:http://www.tandfonline.com/Dostęp testowy jest aktywny do 10 stycznia 2014 r.Zapraszamy do korzystania!Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem