{multithumb enable_thumbs=0 thumb_height=56 thumb_width=182 } Euromonitor International

BPR Benchmark jest narzędziem służącym do minimalizacji ryzyka kredytowego, opracowanym we współpracy z analitykami finansowymi. Czerpie dane finansowe przedsiębiorstw ze źródła jakim jest Emerging Markets Information Service (EMIS). Unikalne funkcje analityczne zawarte w BPR Benchmark czynią z niego doskonałe narzędzie wspomagające decyzje finansowe. Umożliwia ono między innymi weryfikowanie kondycji finansowej i informacji o kontrahentach.

 

BPR Benchmark prezentuje pełny profil ryzyka kredytowego przedsiębiorstw wraz ze szczegółową informacją finansową, ratingiem i punktami ryzyka. Produkt posiada rozbudowany, lecz łatwy w użyciu interfejs graficzny. Dzięki niemu użytkownicy mają możliwość przeprowadzenia własnych analiz i ocen ryzyka w celu uzyskania rekomendowanej zdolności kredytowej swoich obecnych lub potencjalnych klientów.


Baza dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząc informacje o ponad 45 000 spółek w Polsce.


Zawartość bazy: 

 

  • Ocena wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw. Narzędzia dostępne w BPR Benchmark pozwalają na łatwe i szybkie porównanie każdej firmy z jej konkurentami. Na podstawie 14 wskaźników zdefiniowanych przez użytkownika powstaje obraz firmy na tle konkurencji w sektorze. BPR Benchmark umożliwia swobodny dobór wskaźników.

  • Proyekta - narzędzie analizy kredytowej BPR Benchmark. Narzędzie Proyekta pozwala użytkownikom na gromadzenie i eksportowanie danych o sektorach i przedsiębiorstwach do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie ratingów kredytowych w oparciu o modele własne bądź te zawarte w BPR Benchmark.

  • Sektory i branże. BPR Benchmark umożliwia tworzenie własnych sektorów, na tle których sporządzany jest ranking przedsiębiorstw. Dostępna jest również opcja modyfikowania danych finansowych firm, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanego modelowania, możliwa jest również ocena ryzyka konkurencyjnego i możliwości rozwoju branży.

  • Selekta - zaawansowane wyszukiwania. Selekta służy do analizy rynku. Umożliwia ona w łatwy i szybki sposób sporządzenie listy firm w oparciu o szereg kryteriów wyszukiwania, takich jak: rodzaj działalności, lokalizacja, dane finansowe i ponad 30 wskaźników i współczynników finansowych.


Zastosowania BPR Benchmark: 

 


- weryfikacja kontrahentów i potencjalnych klientów
- ocena i zarządzanie ryzykiem kredytowym
- analiza ryzyka kredytowego kontrahentów
- zwiększenie skuteczności działań sprzedażowych
- wzmocnienie efektywności działań marketingowych
- identyfikacja kluczowych klientów
- benchmarking własny
- planowanie strategiczne

 

  

Wskazówki do wyszukiwania 


 {multithumb enable_thumbs=1 thumb_height=229 thumb_width=450 }

bprBaza dostępna jest pod adresem:
  http://site.securities.com/bench/index.html?pc=PL

 

 

Dostęp testowy jest aktywny do 31 marca 2012 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem