oxfordOxford University Press jest wydawcą o światowej renomie. Kolekcje OUP zawierają wiele najczęściej cytowanych oraz recenzowanych czasopism, co jest potwierdzone między innymi wysokim wskaźnikiem Impact Factor. Wydawnictwo publikuje ponad 260 czasopism, w tym prawie dwie trzecie we współpracy z towarzystwami naukowymi.

 

 

 

 

 

Studenci oraz pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, mogą korzystać z darmowego dostępu testowego do pełnego pakietu Full Collection czasopism Oxford University Press w skład, którego wchodzą kolekcje :

  • Humanities - nauki humanistyczne (70 czasopism).
  • Social Science - nauki społeczne (59 czasopism).
  • Law - prawo (35 czasopism).
  • Mathematics & Physical Sciences - nauki matematyczne, informatyka i fizyka (33 czasopisma).
  • Life Sciences - nauki biologiczne (46 czasopism).
  • Medicine - medycyna (81 tytułów).
  • Policy - administracja publiczna (41 czasopism).
  • Economics and Finance - ekonomia i finanse (33 tytuły).

 

 

Baza jest dostępna pod adresem :

 

http://www.oxfordjournals.org/

 

Dostęp testowy jest aktywny do 08.06.2014 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem