oxfordOxford University Press jest wydawcą o światowej renomie. Kolekcje OUP zawierają wiele najczęściej cytowanych oraz recenzowanych czasopism, co jest potwierdzone między innymi wysokim wskaźnikiem Impact Factor. Wydawnictwo publikuje ponad 260 czasopism, w tym prawie dwie trzecie we współpracy z towarzystwami naukowymi.

 

 

 

 

 

Studenci oraz pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, mogą korzystać z darmowego dostępu testowego do pełnego pakietu Full Collection czasopism Oxford University Press w skład, którego wchodzą kolekcje :

  • Humanities - nauki humanistyczne (70 czasopism).
  • Social Science - nauki społeczne (59 czasopism).
  • Law - prawo (35 czasopism).
  • Mathematics & Physical Sciences - nauki matematyczne, informatyka i fizyka (33 czasopisma).
  • Life Sciences - nauki biologiczne (46 czasopism).
  • Medicine - medycyna (81 tytułów).
  • Policy - administracja publiczna (41 czasopism).
  • Economics and Finance - ekonomia i finanse (33 tytuły).

 

 

Baza jest dostępna pod adresem :

 

http://www.oxfordjournals.org/

 

Dostęp testowy jest aktywny do 08.06.2014 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!