Zapraszamy do przetestowania baz danych wchodzących w skład pakietu specjalistycznego EBSCO. Bazy, do których Biblioteka uzyskała dostęp testowy to:

 

criminalCriminal Justice Abstracts with Full Text jest bazą pełnotekstową stanowiącą uzupełnienie bazy bibliograficzno-abstraktowej Criminal Justice Abstracts, wydawanej uprzednio przez wydawcę SAGE. Baza zawiera rekordy bibliograficzne oraz pełny tekst we wszystkich istotnych dziedzinach związanych z sądownictwem karnym i kryminologią. Zawarte w bazie publikacje pochodzą z całego świata i odzwierciedlają proces globalizacji, który dotyczy również kryminologii. Kolekcja obejmuje ponad 505 000 rekordów i pełny tekst przeszło 320 czasopism naukowych i popularno-naukowych, pełnotekstowe książki i monografie oraz wiele innych publikacji.


Wejście do bazy:

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=i3h&groupid=main

 

Dostęp testowy jest aktywny do 08.02.2017 r.

 

 

medlineMEDLINE Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2 500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1 400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete i Health Source. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE bez okresu embarga.
MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5 400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).


Wejście do bazy:

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=mdc&groupid=main

 

Dostęp testowy jest aktywny do 08.02.2017 r.

 

 

psycbooksBaza PsycBOOKS zawiera ponad 60 000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4 000 książek wydawanych przez American Psychological Association (APA) i innych znanych wydawców oraz zdigitalizowaną kolekcję Archives of the History of American Psychology (AHAP). Do bazy zostały obecnie dodane również najnowsze książki z zakresu psychologii wydawane przez APA bez okresu embarga jak również serie podręczników APA Handbooks in Psychology, które obejmują szeroki zakres tematów z dziedziny psychologii takich jak: uzależnienia, psychoterapia, psychologia wychowania, etyka w psychologii, psychologia multikulturowa, osobowość i psychologia społeczna, psychologia, religia i duchowość, metody badań w psychologii, testy psychologiczne i wiele innych tematów.
Baza zawiera ponadto 2 600 klasycznych książek o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii począwszy od 1600 roku i ponad 1 500 unikalnych autorskich rekordów elektronicznych z encyklopedii APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.


Wejście do bazy:

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=pzh&groupid=main

 

Dostęp testowy jest aktywny do 08.01.2017 r.

 

 

 


Bazy są dostępne pod powyższymi adresami lub na platformie EBSCO:

http://search.ebscohost.com/

Zapraszamy do korzystania!

Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem