szkoleniaW dniach od 05.10.2009 r. do 23.10.2009 r. zapraszamy studentów I roku na obowiązkowe szkolenia biblioteczne.

 

 

 

STUDENCI I ROKU STUDIÓW DZIENNYCH

 

Informujemy, że od dnia 05.10.2009 r. (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) w godzinach od 8:00 do 11:10 w bibliotece (pok. 305) będą odbywać się jednorazowe 45 minutowe obowiązkowe szkolenia biblioteczne potwierdzone pieczątką w indeksie.

 

STUDENCI I ROKU STUDIÓW ZAOCZNYCH

 

Informujemy, że w bibliotece (pok. 305) będą odbywać się jednorazowe 45 minutowe obowiązkowe szkolenia biblioteczne potwierdzone pieczątką w indeksie według ustalonego planu.

 

Studenci studiów zaocznych i pomostowych mają do wyboru dwie formy szkolenia:

  1. Szkolenie w bibliotece przy komputerach w grupach w ustalonym terminie
  2. lub
  3. Mogą zaliczyć Wirtualne Szkolenie Biblioteczne Biblioteki PWSZ w Nysie, które jest na naszej stronie WWW

Studenci, którzy wybiorą formę szkolenia wirtualnego, zgodnie z informacją w nim zawartą muszą umieć posługiwać się katalogiem on-line biblioteki, aby wypożyczać książki.

 

PIECZĄTKĘ W INDEKSIE potwierdzającą odbycie obowiązkowego szkolenia bibliotecznego można otrzymać w Wypożyczalni (pok. 305) po szkoleniu bibliotecznym lub w późniejszym terminie (do końca semestru).

Kierunki i specjalności

Terminy szkoleń grupowych

Architektura i urbanistyka

Dietetyka

Filologia angielska

Filologia germańska

Finanse i rachunkowość

Historia

Informatyka

Jazz i muzyka estradowa

Język biznesu: angielski

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Ratownictwo medyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zdrowie publiczne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem