elsevier-sd

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line organizowanym przez Elsevier Polska „Zaczytani po uszy w bazie ScienceDirect”. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim 21 lutego o godzinie 10:00.


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • omówienie zasobów bazy ScienceDirect;
  • strategie wyszukiwania - proste i złożone;
  • demonstracja on-line.

Podczas szkolenia będzie również możliwość zadania pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.


Aby wziąć udział w szkoleniu, proszę się zarejestrować tutaj:

 

Rejestracja

 

 

 

 

scopus 

 

Następnym planowanym szkoleniem jest "Zgłaszanie czasopism do bazy Scopus krok po kroku". Szkolenie odbędzie się 27 lutego o godzinie 10:00.


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • struktura i zasoby bazy Scopus;
  • jak zgłosić czasopismo do bazy Scopus;
  • jak wygląda proces oceny czasopisma;
  • kryteria oceny i wymogi stawiane czasopismom;
  • usługa wstępnej oceny czasopisma.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o rejestrację tutaj:


Rejestracja

 

 

 

W razie jakichkolwiek problemów z połączeniem, instalacją dodatku itd. prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Informacji Naukowej.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!


 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem