{multithumb thumb_height=163 thumb_width=108 blog_mode=popup}

  Informujemy, że w dniach 8-15 maja 2010 r. obchodzimy coroczny Tydzień Bibliotek. W tym roku akcja przebiega pod hasłem "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy".

   

   

   

   

   

   

   

  Wpisując się w tematykę obchodów Biblioteka proponuje swoim użytkownikom:

  • bogate zbiory drukowane: książki, czasopisma, normy, nuty,
  • dostęp do baz danych EBSCO, ProQuest, OECD i in. gdzie oprócz źródeł drukowanych w postaci cyfrowej, znajdują się bardzo bogate zbiory m.in. fotografii, obrazów oraz filmów wideo,
  • zbiory specjalne: dokumenty dźwiękowe, dokumenty elektroniczne i in.,
  • poprzez swój serwis biblioteczny, dostęp do uporządkowanych przez bibliotekarzy, bogatych źródeł internetowych np. e-bazy, e-biblioteki, e-czasopisma, e-książki.

   

  W ramach Tygodnia Bibliotek ogłaszamy akcje:

   

  • Amnestia dla dłużników
  • Osoby, które w tym czasie przyjdą oddać książki, nie będą musiały uiścić opłaty za nieterminowy zwrot. Dotyczy to zwrotu woluminów, a nie przedłużenia terminu wypożyczenia.

   

   

  Nie dotyczy to czytelników, którzy otrzymali monity.

   

   

  • Darmowe książki
   Informujemy, że w Bibliotece (p. 305) wystawione będą książki (regał) - FREE BOOKS - do wzięcia dla osób zainteresowanych (bez żadnych opłat).

   

  Z A P R A S Z A M Y

   


   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

  Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

  Rozumiem