cover ibuk libra


Przy okazji obchodów "Tygodnia e-książki" zapraszamy to testowania słownika PWN-OXFORD, udostępnionego na platformie IBUK libra. Jest to największy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, który zawiera 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych.

 

Ponadto słownik zawiera:

 • liczne terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin,
 • słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym,
 • brytyjska i amerykańska wymowa haseł,
 • trafne tłumaczenia, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru (typowe podmioty, dopełnienia, wyrazy określane),
 • rozróżnienie angielskich odpowiedników ze względu na zakres stosowania (brytyjska, amerykańska, australijska, kanadyjska odmiana języka),
 • bardzo bogaty materiał przykładowy, którego źródłem były teksty językowe współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN),
 • angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła.

Zalety dostępności słownika na platformie IBUK Libra:

 • przystępny i łatwy w użyciu - wygodny interfejs, przejrzysta wizualizacja haseł, liczne przykłady,
 • profesjonalny i wiarygodny - opracowany przez fachowy zespół,
 • obiektywny - oparty na korpusach współczesnej angielszczyzny i polszczyzny,
 • uniwersalny - słownictwo ogólne, specjalistyczne i slangowe.

Materiały pomocne w korzystaniu ze słownika:

 

Słownik jest dostępny na platformie IBUK libra:

 

http://libra.ibuk.pl/

Dostęp testowy jest aktywny do 06.04.2017 r.

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem