muse

Platforma Project MUSE udostępnia pełnotekstowe tytuły czasopism z zakresu dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

 

Czasopisma w kolekcji są tytułami recenzowanymi i indeksowanymi, zawierającymi artykuły autorstwa respektowanych uczonych. Tytuły nie są objęte embargo czasowym, dostępne są w wielu przypadkach jeszcze zanim ukaże się wersja drukowana danego tytułu. Na platformie przedstawione są tytuły publikowane przez ponad 100 wydawnictw non-profit.


Baza Project MUSE w chwili obecnej zawiera 285 380 artykułów i 509 894 rozdziałów od 203 wydawców i oferuje wyszukiwanie w następujących obszarach :

 • Architektura i Sztuka
 • Badania Kobiet, Płci i Seksualności
 • Edukacja
 • Film, Teatr i Sztuki Sceniczne
 • Filozofia
 • Historia
 • Język i Językoznawstwo
 • Literatura
 • Medycyna i Zdrowie
 • Muzyka
 • Nauka, Technologia, i Matematyka
 • Nauki Społeczne
 • Obszar i Studia Etniczne
 • Pisanie Kreatywne
 • Religia

 

Baza jest dostępna pod adresem:


http://muse.jhu.edu


Dostęp testowy jest aktywny do  23 stycznia 2014 r.


Zapraszamy do korzystania!


Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem