Z dniem 13.01.2010 r. zostanie zamknięty dostęp do baz: EBSCO, ProQuest, OECD z komputerów domowych. Zapraszamy do ponownej rejestracji od dnia 15.01.2010 r.