ISIweb

Zapraszamy do testowania nowych zasobów platformy WoK, które nie są objęte dotychczasową krajową licencją akademicką. 

 

Platforma Web of Knowledge stanowi połączenie źródeł cytowań dające szerszą perspektywę dla badań naukowych i ich analiz.
WoK to więcej niż tylko agregacja treści i narzędzi. Stanowi zunifikowaną platformę łączącą pełne, multidyscyplianarne zasoby gromadzone od ponad wieku tworząc jeden wspólny język naukowy i jedno zintegrowane narzędzie wyszukiwania najcenniejszych dla danego zagadania informacji, a także wyszukiwanie haseł zawierających wszystkie istotne elementy z wielu typów zawartości, dyscyplin i źródeł danych.

 

W ramach dodatkowej subskrypcji uzyskają Państwo dostęp m.in. do:

  • Kompleksowych danych badawczych pochodzących z międzynarodowych repozytoriów DATA CITATION INDEX
  • Danych bibliograficznych oraz spisów treści z informacjami pochodzącymi z wiodących światowych czasopism i książek naukowych CURRENT CONTENTS CONNECT
  • Wiarygodnych informacji badawczych we wszystkich dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych takich jak badania biomedyczne, nauka o zwierzętach, rolinctwie i wiele innych BIOSIS PREVIEWS
  • Informacji bibliograficznych oraz połączeń cytowań z 1200 czasopism naukowych wydanych w Chinach CHINESE SCIENCE CITATION INDEX
  • Kompleksowego indeks u pozwalającego śledzić literaturę światową publikowaną w formie książek w dziedzinie nauk, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych BOOK CITATION INDEX
  • Informacji patentowych oraz ich indeksu cytowań DERWENT INOVATION INDEX

 

 

Bazy są dostępne na platformie Web of Knowledge:

 

 

http://apps.webofknowledge.com/select_databases.do?highlighted_tab=select_databases&product=UA&SID=W2yUwDj9RwV3GDBkQiM&last_prod=BCI&cacheurl=no

 

 

Dostęp testowy jest aktywny do 31 października 2013 r.

 

 

Po upływie okresu testowego Uczelnia będzie miała standardowy dostęp do swojej subskrypcji!

 

 

Zapraszamy do korzystania!

 

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem