Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakupiło licencje krajowe na wybrane bazy danych rozpowszechniane w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki. Bazy są udostępniane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) przy Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wejście do baz następuje przez logo poszczególnych baz, po zaakceptowaniu warunków licencji.

Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz    w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

  

Elsevier - ScienceDirect

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Czasopisma dostępne są równolegle jako baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM, baza Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Freedom Collection, w tym 1779 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa 311 tytułów niekontynuowanych, w tym 182 kontynuowanych pod inną nazwą. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np. Cell i Clinics). Jest to baza interdyscyplinarna zawierająca m.in. tematy: astronomia, biologia, biologia molekularna, biochemia, biznes, chemia, ekonomia, ekonometria, finanse, fizyka, genetyka, immunologia, informatyka, matematyka, mikrobiologia, medycyna, pielęgniarstwo i zdrowie, psychologia, rachunkowość, sztuka, toksykologia, zarządzanie i.in.

 

sciencedirect

 

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

  

 Nature

 

 

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

 

  science

 

 

Baza Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji

 

  

 

logo_sciverse_scopus

 

 

SpringerLink

Jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie czasopism w formie elektronicznej z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych. Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie). Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 ,a także kolekcję 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

 

  springerlink-logo

 

 

Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą:

- Science Citation Index Expanded (SCIE)

- Social Science Citation Index (SSCI)

- Art & Humanities Citation Index (AHCI)

- Conference Proceedings Citatin Index (CPCI)

oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak:

- Journal Citation Report (JCR)

- Essential Science Indicators (ESI)

 

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism.

 

Krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmuje pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR z dostępem do następujących roczników:

- Science Citation Index Expanded – dostęp od 1975 do rocznika obecnego

- Social Science Citation Index - dostęp od 1975 do rocznika obecnego

- Art.& Humanities Citation Index – dostęp od 1975 do rocznika obecnego

- Conference Proceedings Citation Index – Science - dostęp od 1990 do rocznika obecnego

- Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities - dostęp od 1990 do rocznika obecnego

- Journal Citation Report – rocznik bieżący.

 

Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „cited reference searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora.

 

Nagrania szkoleniowe:

 

Raporty cytowań z Web of Science na platformie WOK 5.3 

 

Wskazówki dotyczące wyszukiwania na Web of Science

 

Konto osobiste na platformie WOK 5.3

 

Źródła cytowań na platformie WoK 5.3

 

Funkcja Cited Reference Search na nowej platformie WoK 5.3

 

Web of Knowledge 5: unowocześnienia i nowe funkcje

 

JCR i Impact Factor

 

Wprowadzenie do End Note Web

 

Raport cytowań w oparciu o afiljacje

 

Researcher ID i nowa platforma WOK 5

 

ISIweb

 

 

Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów ("Full Collection") z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Większość czasopism Wiley-Blackwell (obecnie ponad 80%) to czasopisma hybrydowe, tzn. z opcją publikowania artykułów na zasadzie Open Access. Na serwerze Wydawcy dostępnych jest także 25 czasopism o pełnym statusie Open Access. Wydawca oferuje również dostęp do 163 czasopism należących do różnych towarzystw naukowych i nie należących do "Full Collection" - dostęp do tych czasopism wymaga jednak wykupienia indywidualnej subskrypcji.
 

 

siteLogo
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem