Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakupiło licencje krajowe na wybrane bazy danych rozpowszechniane w ramach Biblioteki Wirtualnej Nauki. Bazy są udostępniane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) przy Uniwersytecie Warszawskim.


Wejście do baz następuje przez logo poszczególnych baz, po zaakceptowaniu warunków licencji.


Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni!!!


Elsevier - ScienceDirect

Elektroniczne, pełnotekstowe wersje czasopism Elsevier udostępniane są w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz od roku 2007 równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Baza umożliwia dostęp do około 1650 czasopism z listy Science Direct Freedom Collection. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów od co najmniej 1995 roku.

sciencedirect

SpringerLink

Jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie 1130 tytułów czasopism w formie elektronicznej z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych. Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów od co najmniej 1997 roku. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy.

  springerlink-logo

Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą:

- Science Citation Index Expanded (SCIE)

- Social Science Citation Index (SSCI)

- Art & Humanities Citation Index (AHCI)

- Conference Proceedings Citatin Index (CPCI)

oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak:

- Journal Citation Report (JCR)

- Essential Science Indicators (ESI)


Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism.


Krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmuje pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR z dostępem do następujących roczników:

- Science Citation Index Expanded – dostęp od 1975 do rocznika obecnego

- Social Science Citation Index - dostęp od 1975 do rocznika obecnego

- Art.& Humanities Citation Index – dostęp od 1975 do rocznika obecnego

- Conference Proceedings Citation Index – Science - dostęp od 1990 do rocznika obecnego

- Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities - dostęp od 1990 do rocznika obecnego

- Journal Citation Report – rocznik bieżący.


Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „cited reference searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora.


        isiwebof

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem