logoEhostNa platformie EBSCOhost można już korzystać z nowych baz w dostępie testowym. Są to bazy polecane pracownikom i studentom kierunku Jazz i muzyka estradowa.{multithumb thumb_height=247 thumb_width=324}

 

 

 

Testować można następujące bazy:

  • RILM Abstracts of Music Literature to wszechstronna bibliografia muzyki zawierająca cytaty, abstrakty oraz indeksy. Można znaleźc w niej ponad 540 000 rekordów dotyczących muzyki tradycyjnej, muzyki popularnej i klasycznej w kontekście muzykologii, etnomuzykologii, pedagogiki, psychologii, antropologii, socjologii i innych dyscyplin. Baza RILM zawiera zarówno róznorodne typy dokumentów i mediow, np. książki, zapisy z konferencji (sięgające 1835 r.), artykuły z czasopism, rozprawy naukowe, a także zasoby internetowe, nagrania dźwiękowe i klipy wideo. Użytkownicy znajdą w niej również dwujęzyczne abstrakty i teksty pisane alfabetami innymi niż łaciński.
  • RIPM Retrospective Index to Music Periodicals jest międzynarodową, doskonale opatrzoną przypisami bazą danych szczegółowych analiz tekstów nt. historii i kultury muzyki z lat 1800-1950 - od Beethovena do Bartoka, od Berlioza do Berga i od Schuberta do Szostakowicza - autorstwa znanych na świecie naukowców i redaktorow. RIPM zawiera obecnie indeks treści 120 czasopism muzycznych; artykułów, recenzji, ilustracji, przykładowych utworów muzycznych, reklam, recenzji prasowych i innych materiałów. W bazie RIPM można również znaleźć ponad 5000 tłumaczeń artykułów zagranicznych na język angielski. Baza posiada własny interfejs RIPM Online Archive.
  • The Music Index Online stworzona przez Harmonie Park Press, jest najobszerniejszym przewodnikiem po czasopiśmiennictwie muzycznym, zorganizowanym wg tematu-autora. Drukowana wersja. The Music Index Online była dostępna od 1949 roku. W 2008 roku zakres chronologiczny The Music Index Online obejmie okres od roku 1973 do chwili obecnej i będzie zawierać dane przeglądowe z ponad 850 czasopism muzycznych z ponad 40 krajów. Ta baza danych prawidłowo cytuje recenzje książek, wspomnienia, nowe czasopisma oraz wiadomości i artykuły o muzyce, muzykach i branży muzycznej.
  • Index to Printed Music baza danych IPM to jedyne źródło elektroniczne, które umozliwia wyszukiwanie poszczególnych utworów muzycznych w standardowych wydaniach naukowych. W zbiorach zawarto szereg utworów muzycznych, sięgających zarówno czasów starożytnej Grecji, jak i tych z chwili obecnej. IPM to nieocenione źródło dla badaczy i studentów muzyki, umożliwiające wyszukiwanie treści wg nazwy lub ID kompozytora, redaktora, gatunku, języka, librecisty, formatu, nazwy wydawcy, serii, tytułu, instrumentów i/lub ich liczby, a także organiczenie wyników do konkretnego stylu i/lub języka.
  • RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600 to międzynarodowa bibliografia z przypisami, której celem jest udokumentowanie światowych źródeł muzycznych rękopisów lub wydruków zapisów nutowych, dzieł z teorii muzyki i librett. RISM stanowi najbardziej obszerny, adnotowany indeks i przewodnik po muzycznych rękopisach powstałych po 1600 r., zawiera ponad 585 559 rekordów dla przeszło 20 500 kompozytorów sporządzonych na podstawie rękopisów znalezionych w ponad 750 bibliotekach i archiwach w 31 krajach.
  • Music Catalog - Library of Congress baza Music Catalog Biblioteki Kongresu (o zakresie chronologicznym sięgającym roku 1960) zapewnia dostęp do ponad 445 875 opatrzonych przypisami rekordów bibliograficznych stworzonych lub opracowanych przez Bibliotekę Kongresu na podstawie drukowanych zapisów nutowych i rękopisów oraz nagrania dźwięków muzycznych i niemuzycznych we wszystkich językach. Dodatkowo zawiera kompletnie skatalogowane artykuły pochodzące z innych bibliotek wybrane przez Bibliotekę Kongresu.

 

Dostęp testowy jest aktywny do 31 marca 2010 r.

 

Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni!!!

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem