{multithumb thumb_height=45}

Baza Global Health  jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego.

 

CABI Publishing jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Jako wydawca, CABI rozszerzyło bazy danych z zakresu nauk środowiskowych również o nauki związane ze zdrowiem publicznym, które zawierają niepowtarzalne informacje w szczególności z zakresu epidemiologii oraz szczegółowe opisy rozmieszczenia i przenoszenia się chorób na ludzi.

 

Baza Global Health zawiera informacje już od 1973 roku. Znajduje się w niej ponad
1 200 000 rekordów z 3 500 czasopism, a także książek, materiałów konferencyjnych, raportów, patentów i innego typu dokumentów. Publikacje indeksowane w bazie Global Health pochodzą ze 158 krajów, oryginalnie są one wydawane w 50 różnych językach. CABI streszcza 95% zawartości bazy w języku angielskim. Co roku dochodzi ok. 90 000 nowych rekordów. Baza aktualizowana jest kwartalnie.

Min. 40% zawartości jest unikatowa, niedostępna w innych bazach!Wejście do bazy

 

Dostęp testowy jest aktywny do 31 marca 2011 r.

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem