{multithumb thumb_height=45}

Baza Global Health  jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego.

 

CABI Publishing jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Jako wydawca, CABI rozszerzyło bazy danych z zakresu nauk środowiskowych również o nauki związane ze zdrowiem publicznym, które zawierają niepowtarzalne informacje w szczególności z zakresu epidemiologii oraz szczegółowe opisy rozmieszczenia i przenoszenia się chorób na ludzi.

 

Baza Global Health zawiera informacje już od 1973 roku. Znajduje się w niej ponad
1 200 000 rekordów z 3 500 czasopism, a także książek, materiałów konferencyjnych, raportów, patentów i innego typu dokumentów. Publikacje indeksowane w bazie Global Health pochodzą ze 158 krajów, oryginalnie są one wydawane w 50 różnych językach. CABI streszcza 95% zawartości bazy w języku angielskim. Co roku dochodzi ok. 90 000 nowych rekordów. Baza aktualizowana jest kwartalnie.

Min. 40% zawartości jest unikatowa, niedostępna w innych bazach!Wejście do bazy

 

Dostęp testowy jest aktywny do 31 marca 2011 r.

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni!!!