{multithumb thumb_height=45}

Baza Iconda jest bazą bibliograficzno-abstraktową z zakresu architektury i budownictwa.

 

Zawiera ponad 500,000 rekordów dotyczących projektowania i budownictwa w 23 krajach. Wszystkie rekordy dostępne są w języku angielskim i pochodzą z ponad 400 czasopism, książek, raportów badawczych, materiałów konferencyjnych, raportów biznesowych z 23 krajów. Corocznie do bazy dodawanych jest ponad 27 tysięcy rekordów.

 

Iconda obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z budownictwem, w tym
m. in.:

 

  • Projektowanie architektoniczne
  • Konstrukcje przemysłowe, handlowe i mieszkalne
  • Planowanie przestrzenne (regionalne i miejskie)
  • Właściwości materiałów budowlanych
  • Zarządzanie i finansowanie prac budowlanych
  • Mechanika podłoża i geotechnika
  • Techniki konserwacyjne

 

Zakres chronologiczny bazy obejmuje materiały od roku 1976.Wejście do bazy

 

Dostęp testowy jest aktywny do 30 listopada 2010 r.

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem