cochrane libraryZapraszamy do zapoznania się z kolekcją baz Cochrane Library, stanowiącej bogate źródło informacji z zakresu medycyny praktycznej. Bazy tworzone są zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach. Wyniki pracy międzynarodowych specjalistów publikowane są tu w postaci przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych, raportów oceny technologii medycznych oraz rejestrów badań z grupą kontrolną. Bazy zawierają również badania publikowane w materiałach konferencyjnych i innych źródłach nieindeksowanych w bazach danych.

 

W skład kolekcji wchodzą bazy:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews - zawierająca 4539 protokołów i przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych.
  • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (Baza DARE) - zawierająca 5758 ustrukturyzowanych abstraktów przeglądów systematycznych wzbogaconych o komentarze ekspertów.
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Rejestr Cochrane) - zawierający około 500 000 (479 462 w roku 2007) danych, zawierających informacje o badaniach z grupą kontrolną odbywających się na całym świecie.
  • The Cochrane Database of Methodology Reviews - zawierająca 22 protokoły i przeglądy systematyczne dotyczące metodologii badań.
  • The Cochrane Methodology Register - zawierająca 8790 artykułów na temat metod syntezy wyników badań.
  • NHS Economic Evaluation Database - zawierająca skróty analiz ekonomicznych, które zostały poddane krytycznej analizie.

 

 

Baza jest dostępna pod adresem:


http://www.thecochranelibrary.com/


Dostęp testowy jest aktywny do 31.10.2014 r.


Zapraszamy do korzystania!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem