BIBLIOTEKA NIECZYNNA OD 16 MARCA 2020R. DO ODWOŁANIAW związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 405) oraz z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374) informujemy, że:

  1. BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI nieczynne od 16 marca 2020r. do odwołania.
  2. Będą działać urządzenia samoobsługowe: książkomat i wrzutnia.
  3. Zwrotów książek można w tym czasie dokonać tylko poprzez wrzutnię lub za pośrednictwem poczty (przesyłka polecona).
  4. Wypożyczenia zbiorów będą realizowane tylko w punkcie odbioru „książkomat”.
  5. Przedłużone zostały terminy zwrotu wypożyczonych książek do 15 czerwca 2020r. (przedłużenie nie dotyczy książek przetrzymanych).
  6. Prolongatę przetrzymanych zbiorów można dokonać telefonicznie.
  7. Ewentualne kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych należy wpłacać na podany nr konta bankowego, wpisując tytuł przelewu: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko, nr albumu, po uprzednim uzgodnieniu kwoty przelewu z bibliotekarzem.
  8. Odstępujemy od naliczania opłat za przetrzymanie książek (w okresie zamknięcia).

Studenci i pracownicy PWSZ w Nysie mają możliwość skorzystania ze zdalnego dostępu do e-źródeł (czasopisma online, elektroniczne książki, bazy danych) poprzez serwer PROXY z komputerów domowych.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

  1. Numery telefonów: 77 409-11-68 ; 77 409-08-63.
  2. Adresy e-mail dostępne na stronie internetowej Biblioteki PWSZ w Nysie oraz Uczelni w zakładce „Kontakt”.

W sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki, wymagających kontaktu osobistego, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Wszystkie informacje odnośnie zmiany funkcjonowania Biblioteki będą zamieszczane na naszej stronie na bieżąco.

 

Nr konta bankowego:

PKO BP s.a. 

Dzienni      50 1020 3714 0000 4102 0012 7415

Zaoczni      98 1020 3714 0000 4502 0124 6511

PWSZ w Nysie
Ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem