Cele szczegółowe Projektu dotyczące Biblioteki PWSZ w Nysie:

Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.

W ramach projektu zostały wprowadzone w bibliotece zmiany, które dostosowują oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Doposażono Bibliotekę w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zakupiono i wdrożono:

  1. Bramka antykradzieżowa kontrolno – raportująca RFID – 2-antenowa wraz z inteligentnym licznikiem osób zintegrowanym z anteną bramki RFID.
  2. Połączone stanowiska kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza – 4 sztuki.
  3. Mobilne skontrum RFID HF umożliwiające sporządzanie spisu z natury woluminów.
  4. Książkomat z 43 skrytkami.
  5. Urządzenie do samodzielnych zwrotów - wrzutnia mechaniczna RFID zewnętrzna z zamykanym otworem wrzutowym i taśmociągiem.

Zakupiono również etykiety biblioteczne RFID HF z anteną aluminiową zabezpieczającą książki. Obecnie trwa etykietowanie i kodowanie księgozbioru biblioteki.

 

Zakupiono i wdrożono:

  1. Modernizację systemu SowaSQL Standard do SowaSQL Premium.
  2. Moduł integrujący system SowaSQL Premium z systemem RFID na stanowiskach kodowania i wypożyczeń.
  3. Moduł serwera protokołu SIP 2.
  4. Moduł obsługi książkomatu SowaSQL Premium.
  5. Moduł serwera integrującego SowaSQL Premium z systemem dziekanatowym uczelni.

Dzięki doposażeniu biblioteki, było możliwe uruchomienie nowych usług samoobsługowych. Zostały uruchomione urządzenia samoobsługowe WRZUTNIA i KSIĄŻKOMAT.

Dzięki tym urządzeniom, w czasie pandemii COVID 19 pomimo zamknięcia biblioteki od 16 marca 2020 roku, studenci i pracownicy PWSZ w Nysie, mogli jako jedna z nielicznych bibliotek w Polsce, realizować wypożyczanie i zwrot zbiorów bibliotecznych.

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem