Urządzenie przeznaczone jest dla studentów PWSZ w Nysie i służy do skanowania, kserowania i drukowania materiałów do tego przeznaczonych.

W celu skorzystania z urządzenia należy przyłożyć do czytnika Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby nieposiadające legitymacji powinny zgłosić się do Biura Obsługi Informatycznej, aby otrzymać kod PIN do urządzenia.

Każdemu studentowi PWSZ w Nysie przyznano limit 30 stron A4 darmowego druku czarno-białego do wykorzystania do końca września 2022 roku.

Na użytek własny, z zachowaniem praw autorskich, można skanować i zapisywać w wersji elektronicznej kopie materiałów w celu edukacyjnym. Przy skanowaniu nie obowiązuje limit 30 stron A4 druku czarno-białego przyznanego każdemu studentowi. Skan i wydruk mogą być wykonywany wyłącznie z materiałów będących w posiadaniu biblioteki, dostępnych w BCO-na miejscu.

Niewykorzystany limit darmowych stron nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie podlega przekazaniu innej osobie.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem