ARZapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictwa Annual Reviews. Wydawnictwo to wydaje ponad 40 czasopism w zakresie nauk biomedycznych, biologicznych, społecznych z uwzględnieniem ekonomii.

 

Każde czasopismo ma swój własny zespół redakcyjny złożony z najwybitniejszych uczonych w swojej dyscyplinie. Każdego roku, zespoły zapraszają autorów/ekspertów do krytycznego przeglądu, syntezy i przefiltrowania ogromnej ilości informacji w wybranej dyscyplinie. Celem jest wskazanie kluczowych osiągnięć i pomoc w śledzeniu wybranej dziedziny badań, oszczędzając przy tym czas i wysiłek czytelnika.

 

Czasopisma Annual Reviews znajdują się wśród publikacji z najwyższym Impact Factorem wśród indeksowanych przez Thomson Reuters Journal Citation Reports JCR®.

 

 

Baza jest dostępna pod adresem:

 

www.annualreviews.org

 

 Dostęp testowy jest aktywny do 24.04.2016 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem