W dniach 06-10.06.2022 roku pracownik Biblioteki PWSZ w Nysie Pani Katarzyna Kubryn - Szczotka przebywała w ramach programu Erasmus+ na praktyce zawodowej w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem biblioteki, systemem katalogowania i udostępniania zbiorów czytelnikom, ze strukturą księgozbioru oraz wymiana doświadczeń związanych z pracą bibliotekarzy. Opiekunem praktyki był pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Pan mgr Lukáš Burgott.

Biblioteka ulokowana jest w kilku budynkach. W gmachu głównym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia oraz Biblioteka Austriacka i Niemiecka. W osobnych budynkach mieści się Biblioteka Wydziału Matematycznego oraz Biblioteka Instytutu Twórczej Fotografii. Zbiory są klasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym Tritius i udostępnia swoje zbiory zarówno na miejscu w czytelni, jak i na zewnątrz. Czytelnicy mogą wypożyczać na zewnątrz: książki, czasopisma i płyty CD. Użytkownicy mają możliwość korzystania z książek i czasopism drukowanych oraz ze zbiorów elektronicznych (ebooki, bazy danych, czasopisma). Na terenie uczelni dostęp do zasobów elektronicznych jest bezpośredni, by móc korzystać z nich poza uczelnią, należy założyć konto Proxy. Biblioteka posiada katalog online, przez który można zarezerwować wybraną pozycję, jednak wcześniejsza rezerwacja - odmiennie niż w Bibliotece PWSZ w Nysie- nie jest obowiązkowa. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie mogą korzystać studenci i pracownicy oraz osoby niezwiązane z uczelnią. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób studiujących w innych miejscowościach. Biblioteka posiada urządzenie do samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek. Księgozbiór Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego liczy obecnie około 170 000 egzemplarzy. Osobny księgozbiór tworzy kolekcja Neuwirtha licząca około 27000 jednostek inwentarzowych, obejmująca wiele starodruków.

W bibliotece użytkownicy mają możliwość odpłatnego – po doładowaniu konta, za pomocą elektronicznej legitymacji studenckiej - skorzystania z urządzenia wielofunkcyjnego (drukowanie, kserokopie, skanowanie). Podobnie jak w Bibliotece PWSZ w Nysie studenci mają możliwość wypożyczenia książek na okres wakacyjny.

Dzięki uprzejmości i ogromnemu zaangażowaniu Pana Lukáša Burgotta pracownik naszej biblioteki miał możliwość zwiedzenia innych bibliotek i obiektów kultury w Opawie i okolicach.

Dawny zespół klasztorny Jezuitów, w którym znajduje się Archiwum Powiatowe w Opawie i Biblioteka Archiwum. Najstarsza księga metrykalna znajdująca się w opawskim archiwum pochodzi z 1571 r. i jest to druga najstarsza księga metrykalna w Czechach. W zbiorach archiwum można znaleźć między innymi metrykę urodzenia Zygmunta Freuda oraz Gregora Johanna Mendela – czeskiego przyrodnika, prekursora genetyki.

Neogotycki zamek w Hradcu n. Moravici z biblioteką rodu Lichnovskich liczącą kilkanaście tysięcy wolumenów, w tym wielu starodruków i pierwszych wydań.

Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie i Biblioteka licząca ponad 130 000 wolumenów.

Tygodniowa praktyka zawodowa dostarczyła wielu interesujących obserwacji i doświadczeń związanych z organizacją pracy oraz funkcjonowaniem biblioteki naukowej w Czechach oraz umożliwiła poznanie niezwykle pięknego miasta, jakim jest Opawa.

 

oprac. Katarzyna Kubryn-Szczotka

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem