ESS

Baza Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 135 kluczowych czasopism, 147 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 635 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. 

 

 

W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac.

Tematyka bazy obejmuje:

  • planowanie biznesu,
  • komunikację,
  • innowacje,
  • zarządzanie,
  • marketing,
  • zachowania organizacyjne,
  • rozwój produktu,
  • pozyskiwanie kapitału,
  • podejmowanie ryzyka i wiele innych.

 

 

Baza jest dostępna na platformie EBSCO pod adresem :

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

 

Dostęp testowy jest aktywny do 21.03.2015 r.

 

Zapraszamy do korzystania!

 

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem