Prezentujemy naszym użytkownikom pakiet 49 czasopism – dostępnych w Bibliotecznym Centrum Obsługi - wydawanych przez Wolters Kluwer Polska i inne wydawnictwa. Pakiet zawiera elektroniczne wersje artykułów, recenzji, omówień orzeczeń i felietonów. Program LEX Czasopisma Premium jest na bieżąco aktualizowany i wzbogacany – tygodniowo trafia do niego co najmniej kilkadziesiąt nowych artykułów.

Oferta zawiera między innymi najważniejsze czasopisma prawnicze w jednym miejscu na przykład: Państwo i Prawo – jeden z najstarszych polskich miesięczników prawniczych, obejmujący swym zakresem wszystkie gałęzie prawa.

LEX Czasopisma Premium zawiera najbardziej cenione przez użytkowników czasopisma, które nie są dostępne w konkurencyjnych bazach: Przegląd Prawa Handlowego, Orzecznictwo Sądów Polskich, Samorząd Terytorialny czy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasoby LEX Czasopisma Premium można przeszukiwać na wiele sposobów:

  • Wyszukiwanie pełnotekstowe – wspierana sztuczną inteligencją wyszukiwarka LEX Search pozwala szybko przeszukiwać zasoby programu m.in. za pomocą synonimów, skrótów i wyrażeń potocznych (np.: skarga nadzwyczajna, prawo łaski, adopcja pełna)
  • Hasła – większość materiałów z czasopism jest powiązana z indeksem w systemie LEX - pod odpowiednim hasłem możesz znaleźć wszystkie materiały dotyczące danego zagadnienia (np. ochrona danych osobowych)
  • Wyszukiwanie zaawansowane – w jednym oknie zaznacz odpowiednie cechy formalne (np.: wydawnictwo, autor, rodzaj publikacji, rok, numer czasopisma), a szybko otrzymasz potrzebny artykuł
  • Wyszukiwanie po rocznikach czasopism
  • Artykuły są również dostępne pod jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych (jeśli masz dostęp do produktu z bazą aktów)

 

 

Zapraszamy
Biblioteczne Centrum Obsługi

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem