Zapraszamy zainteresowanych użytkowników, zwłaszcza studentów kierunku Architektura, do skorzystania z bezpłatnego dostępu do elektronicznej wersji czasopisma Architektura & Biznes.

To ogólnopolski miesięcznik obecny na rynku wydawniczym od 30 lat. Poruszane są w nim tematy związane z architekturą i urbanistyką, projektowaniem wnętrz, wzornictwem przemysłowym, sztuką i fotografią. Czasopismo łączy interdyscyplinarne podejście z profesjonalnym autorskim omówieniem najważniejszych zagadnień z dziedziny projektowania.

Architektura & Biznes organizuje konkursy dla studentów m.in. na „Najlepszy dyplom — Akademia A&B” w kategorii architektura oraz architektura wnętrz, wspiera innowacyjność przy okazji corocznego konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego. W magazynie znajdują się nie tylko prezentacje aktualnych projektów i realizacji, ale także publikacje dotyczące ekologicznych i prospołecznych rozwiązań w duchu zrównoważonego rozwoju i koncepcji miasta dla ludzi.

Dostęp do numerów uzyskuje się po założenia bezpłatnego konta i zalogowaniu na stronie czasopisma:

https://www.architekturaibiznes.pl/bezplatne-e-wydanie

Zapraszamy do korzystania!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem